Roman Adam

Recenzia: Július Krempaský: Veda verzus viera

Monday, 1 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | Nekomentované

Adam Roman

Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2006 !!!

Keď prof. Krempaský zverejnil svojich 10 esejí o vzťahu vedy a kresťanstva v zborníku „Kresťanstvo a fyzika”, ktorý vydal v r. 2001 Spolok sv. Vojtecha v Trnave, nemal som žiadne formálne námietky.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Vybrané sentencie Bertranda Russella

Monday, 9 May 2005 | Zošity humanistov č. 49 | Nekomentované

Adam Roman

Bertrand Russell (1872 – 1970), významný britský filozof, logik, matematik a spisovateľ, patrí medzi najznámejších ateistov. Preklady niektorých z jeho esejí  sú v internete na stránke Adam.Humanisti.sk a boli uverejnené v Zošitoch humanistov č. 1 a 2. Veriacim zvlášť kole oči aj to, že za svoje literárne dielo dostal Russell v r. 1950 Nobelovu cenu za literatúru. Jeho literárny štýl nesie na sebe všetky známky povestného suchého britského humoru, vyznačujúceho sa uštipačnosťou, iróniou, či brilantnou pointou. Preto sú jeho sentencie štandardnou súčasťou „výrokov slávnych osobností”. Pre potešenie čitateľov som vybral a preložil niektoré z citátov, ktoré sa nachádzajú na jednej internetovej stránke.

› Čítaj ďalej

tags ,

Prírodné vedy a kresťanstvo

Friday, 9 May 2003 | Zošity humanistov č. 37 | Nekomentované

2. Fyzika

Adam Roman

Úsilie pochopiť Vesmír je jednou z veľmi mála vecí,
ktoré dvíhajú ľudský život trochu nad úroveň frašky
a dávajú mu niečo z krásy tragédie.“
                               Steven Weinberg, Prvé tri minúty

V predchádzajúcej eseji som sa venoval názorom slovenských kresťanských biológov na vzťah vedy a viery, vyjadrený v zborníku Kresťanstvo a biológia (KaB). Pozrime sa teraz na to, čo o vzťahu kresťanstva a vedy hovoria moji kolegovia, poprední slovenskí fyzici. Zborník Kresťanstvo a fyzika (Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2001), ktorý budem v ďalšom označovať ako KaF, obsahuje 18 príspevkov siedmich autorov, medzi ktorými s 10 príspevkami dominuje nestor slovenskej fyziky, prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. Všimnime si jeho pokus vniesť jasno do vzťahu vedy a teológie:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Prírodné vedy a kresťanstvo – 1. Evolúcia

Thursday, 9 January 2003 | Zošity humanistov č. 35 | Nekomentované

Adam Roman

“Úsilie pochopiť Vesmír je jednou z veľmi mála vecí,
ktoré dvíhajú ľudský život trochu nad úroveň frašky
a dávajú mu niečo z krásy tragédie.” 

                               Steven Weinberg, Prvé tri minúty

Keď som písal esej o vzťahu niektorých vedcov k viere, nevedel som o dvoch slovenských knihách, ktoré sa zaoberajú vzťahom vedy a viery - možno vtedy ešte neboli ani na svete.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Zamyslenie nad pastierskym listom kardinála Korca

Tuesday, 12 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Adam Roman

Hoci je po udalostiach

“Moji pastieri nehľadali moje ovce,
pastieri pásli seba, nie však moje stádo.” (Ez 34, 8).

V súvislosti so sčítaním ľudu* považovala katolícka cirkev na Slovensku za potrebné vydať dokument s názvom “Pastiersky list biskupov Slovenska k sčítaniu ľudu”. Jeho autorom je “sám” kardinál Korec - ako užasnutým poslucháčom prezradil celebrant omše vysielanej Slovenským rozhlasom v nedeľu 20. mája 2001

› Čítaj ďalej

tags , ,

Zmierna obeta za naše hriechy?

Sunday, 10 March 2002 | Zošity humanistov č. 30 | Nekomentované

Adam Roman

Veľká noc

A je tu opäť Veľká noc, najväčší sviatok kresťanov celého sveta. Jej zmysel sa zvykne vyjadrovať známym citátom:

“Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život” (Jn 3, 16).

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Pozoruhodný vzťah Maxa Plancka k náboženstvu II.

Tuesday, 5 March 2002 | Zošity humanistov č. 30 | Nekomentované

II. časť: Veda

Adam Roman

Ďalšiu časť svojej prednášky, v ktorej sa chystá vysvetliť zákony vedy, uvádza Max Planck konštatovaním, že
„naša úloha sa zjednoduší a pre naše ciele celkom postačí, keď sa budeme pridržiavať najexaktnejšej zo všetkých prírodných vied, fyziky. Od nej sa totiž vždy dal najskôr očakávať rozpor s požiadavkami náboženstva. Máme sa preto pýtať, akého druhu sú poznatky fyzikálnej vedy až po najnovšiu dobu, a aké hranice sa nimi prípadne predpisujú náboženskej viere.”

› Čítaj ďalej

tags , ,

Pozoruhodný vzťah Maxa Plancka k náboženstvu

Tuesday, 8 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | 2 Komentárov

Adam Roman

Názor, že kladný vzťah významného fyzika k náboženstvu dokazuje pravdivosť náboženstva, alebo aspoň pravdivosť tvrdenia, že medzi vedou a vierou niet rozporu, je mylný. Je to klasický (a chybný) argumentum ad hominem, ktorý sa v bulvárnej forme vyskytuje napríklad vtedy, keď odmietame názory niekoho len preto, že je špinavý. Aj bezdomovec však môže mať v konkrétnej veci pravdu a naopak, nemusí ju mať človek vysoko postavený a vzdelaný.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Racionalita viery podľa J. Grygara

Saturday, 15 September 2001 | Zošity humanistov č. 27 | 16 Komentárov

Adam Roman

Jiří Grygyar je známy popularizátor astronómie a vitálny bojovník proti rôznym pavedám. Jeho boj proti astrológii, „ufológii” a iným populárnym protivedeckým názorom je bezpochyby záslužný a vyvoláva úctu. Je len preveľká škoda, že ten istý človek súčasne háji najlepšie organizovanú pavedu s politickými ambíciami - kresťanskú vieru, ktorú považujem za oficiálnu ideológiu politickej organizácie nazývanej cirkev. › Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu