rozprávky

Rozprávky nevedú k vede

Saturday, 10 March 2001 | Zošity humanistov č. 24 | Nekomentované

Rastislav  Škoda

Vo vianočnom čase sa objavilo v dennej aj periodickej tlači množstvo článkov nesúcich sa v tom zmysle, že ak sa v priebehu posledných dvoch storočí a najmä v našej komunistickej minulosti predpokladalo, že vedecký a technický pokrok dokazuje prevahu zdravého rozumu nad poetickou bibliou, od nedávna sa to vraj veru už nedá povedať.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu