Rumsfeld Donald

Krátke správy v ZH 34

Friday, 1 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Nové odpustky

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil novú možnosť získania odpustkov: Na druhú nedeľu po Veľkej noci môžu veriaci získať odpustenie hriechov aj prípadných trestov, ak sa vyspovedajú, pôjdu na prijímanie, budú sa modliť a urobia nejaký dobrý skutok. Sviatok dostáva trvalý názov „Nedeľa božieho zmilovania”. (Nechápem dobre, čo je na tom nové. Prekvapuje ma povinnosť spovede, ktorú som nedávno pre všeobecné prijímanie všetkých prítomných na nedeľnej omši považoval za dávno zrušenú.)

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu