Schneerson Menachem Mendel

Falošní mesiáši

Monday, 8 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Martin Gardner

Meno Kristus znamená po grécky mesiáš. V biblii čítame, že keď Samaritánka pri Jakubovej studni povedala Ježišovi: “Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus …”, Ježiš jej povedal: “To som ja, čo sa rozprávam s tebou.” (J 4, 25-26). Kresťania vždy predpokladali, že bol práve toto. Židia oných čias s tým, pravdaže, nesúhlasili. Veď nakoniec Ježiš neobnovil moc a vládu Židov a nepriniesol na svet mier a spravodlivosť.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu