Sci-fi o pápežovi

Pápež k NASA: „Prestaňte s tým!“

Thursday, 10 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Dov Wisebord

Za doslovné znenie výrokov neručíme, lebo náš prameň neudáva svoje pramene, ako je to v serióznej tlači zvykom. Celková atmosféra je však typická a vzbudzuje dôveru (pozn. prekl.)

Vatikánske mesto. - Pápež Ján Pavol II. ohlásil, že je koniec katolíckej cirkevnej politike tolerancie a podporovania vesmírneho prieskumu a výskumu. Vyzval agentúru NASA, aby sa prestala snažiť odhaliť a pochopiť tajomstvá Vesmíru.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu