sčítanie obyvateľstva

To tu ešte nebolo

Thursday, 29 March 2012 | Zošity humanistov č. 91 | 1 Komentár

Ronald A. Lindsay

Ešte to celkom nevidno, ale sme uprostred revolučných premien ľudských postojov a vier. Veľké časti obyvateľstva Európy a USA strácajú nábožnosť; odmietajú vieru v Boha a tzv. transcendentálne duchovné javy všetkých druhov. Niečo podobné sa v histórii ľudstva v takom rozsahu ešte nevyskytlo. Až donedávna bol hromadný náboženský skepticizmus neznáma vec; dá sa povedať, že je to jav pár posledných desaťročí. Nie, že by v minulosti neboli bývali pochybovači, ale bolo ich málo a boli ďaleko od seba. Neslobodno zabudnúť, že otvorený ateizmus znamenal veľmi často sociálnu a niekedy aj skutočnú smrť, čo iste odrádzalo od zverejnenia svojich pochybností.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Studená sprcha pre českú katolícku cirkev

Wednesday, 21 December 2011 | Zošity humanistov č. 90 | 44 Komentárov

Rastislav Škoda

Ako dar pod vianočný stromček sú tu výsledky a ozývajú sa prvé komentáre.

V reči biskupov Českej biskupskej konferencie (ČBK) to znie propagandisticky vykrúcavo:

„Temer 14 % obyvateľov ČR sa aktívne prihlásilo k nejakej cirkvi. Naďalej asi tretina obyvateľov prehlásila, že nie je nijakého vyznania. Vyše 700 tisíc obyvateľov sa síce hlási k viere, ale nie k cirkvi. Ostatok, to je temer polovica obyvateľstva, sa k otázke viery vôbec nevyjadril. Ku katolíckej cirkvi sa prihlásilo 1,084.000 obyvateľov, čo je niečo málo viac ako 10 % obyvateľov … Keby bolo keby, zistili by sme, že k dramatickým zmenám religiozity pravdepodobne nedošlo … To súhlasí so skúsenosťou cirkvi, ktorá dlhodobo pozoruje stabilný záujem o návštevu nedeľných bohoslužieb aj počet krstov.“
(Česká biskupská konferencia).

Reč nestranných odborníkov je zreteľnejšia.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Neslušná otázka

Friday, 25 February 2011 | Zošity humanistov č. 87 | 21 Komentárov

Rastislav Škoda

Žijeme na začiatku desaťročia, čo znamená pre štáty, ktoré si to môžu dovoliť, v krátkosti sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V skutočnosti sú to u nás údaje z 52 oblastí, a to od 24 otázok na údaje o obyvateľovi až po jedinú otázku o plynovej prípojke k domu (Zbierka.sk).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Zamyslenie nad pastierskym listom kardinála Korca

Tuesday, 12 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Adam Roman

Hoci je po udalostiach

“Moji pastieri nehľadali moje ovce,
pastieri pásli seba, nie však moje stádo.” (Ez 34, 8).

V súvislosti so sčítaním ľudu* považovala katolícka cirkev na Slovensku za potrebné vydať dokument s názvom “Pastiersky list biskupov Slovenska k sčítaniu ľudu”. Jeho autorom je “sám” kardinál Korec - ako užasnutým poslucháčom prezradil celebrant omše vysielanej Slovenským rozhlasom v nedeľu 20. mája 2001

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu