skeptici v Čechách

Sisyfos – český klub skeptikov

Sunday, 4 December 2005 | Zošity humanistov č. 52 | Nekomentované

redakcia

Neperiodický spravodaj občianskeho združenia Sisyfos - Českého klubu skeptikov, majúceho za cieľ šírenie vedeckých poznatkov a neskreslených informácií. Združenie skúma sporné javy a vystupuje proti pseudovedeckým názorom. Pomáha chrániť spotrebiteľov pred ponukami podvodných služieb, pomôcok a prístrojov. Podporuje kritické myslenie a zdravú pochybovačnosť. Členom sa môže stať každý, kto dáva prednosť rozumu pred vierou v zázraky.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu