skepticizmus

Organizácia amerických skeptičiek

Friday, 5 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | Nekomentované

www.skepchick.org

Kto pozná situáciu skepticizmu, vie, že počet žien na konferenciách a iných aktivitách skeptikov bol vždy nízky. Prečo je to tak, a to na celom svete? Sú ženy ľahkovážnejšie ako muži a menej odolné voči spevu sirén Nového veku?

› Čítaj ďalej

tags

Každý je skeptik - v ohľade iných náboženstiev

Wednesday, 5 September 2001 | Zošity humanistov č. 27 | Nekomentované

James A. Haught

Náboženstvo je extrémna nedotýkavka.

Príslušníci jednotlivých cirkví sa veľmi rozhnevajú, ak niekto zapochybuje o ich nadprirodzených dogmách. Bernard Russell hovorieval, že to je preto, lebo vo svojom podvedomí cítia, že ich viera je iracionálna. Preto sa snažia vyhnúť sa konfrontácii, ktorá sa dotýka pocitov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Prírodné zákony – Sprievodca pre skeptika

Friday, 11 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Zoran Pazameta

Znalosť základných prírodných zákonov je esenciálna pre každé skeptické podujatie. Tu sa predkladá ich stručný rozbor tak, že sa im dá rozumieť- a vysvetliť ich iným - bez predbežných špeciálnych vedomostí.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Kde sú hranice medzi skepticizmom a ateizmom?

Monday, 7 May 2001 | Zošity humanistov č. 25 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Nezastať na polceste

Len občas sa u nás ozvú hlasy, vyzývajúce ľudí, aby používali svoj rozum a svoje zmysly: oči na videnie, uši na počutie a hlavne rozum na slobodné, vlastné myslenie, kým „rôzne pavedecké, priam šarlatánske postoje” sa v našej spoločnosti každodenne masovo rozširujú.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Absolútny skepticizmus sa rovná dogmatizmu

Tuesday, 4 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Mario Bunge

Sú dva hlavné druhy skeptikov: moderátni a radikálni. Moderátni (umiernení) skeptici sa nezaujímajú o súhrn celkových vedomostí. Miesto toho postupujú od prípadu k prípadu, uvedomujúc si, že previerka každého kúska vedomostí predpokladá jeho porovnanie s nejakým iným prevereným úsekom vedomostí, čo aj len z dôvodu argumentácie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu