Škoda Rastislav

Poznámky k tzv. kultúrnemu ateizmu

Tuesday, 16 October 2012 | Zošity humanistov č. 94 | 38 Komentárov

Rastislav Škoda

Pred pár dňami ma priateľ upozornil na novinku na slovenskom internete – webovú stránku „Kultúrny ateizmus“, propagovaný včera v jednom komentári v ZH pánom Cibrinkom.

Pozrel som sa na to a strašne ma to sklamalo. Máme málo dobrých autorov a ešte menej organizátorov. Z tohto nebude dobrá ateistická stránka! Ešte horšie však je, že veď jej tvorca ani nie je ateista! Žije v omyle, alebo to robí úmyselne? Mieša do toho antikomunizmus. Kompromituje ateizmus a to neslobodno nechať len tak, nepovšimnuté.

Ako to mám vo zvyku, preformátoval som si to do wordu a vpísal zelenou farbou poznámky. Adresujem ich autorovi a možno sa dostanú aj do rúk niektorého čitateľa originálu. Hoci nestratíte veľa, ak tuná prestanete, čítajte, čo je napísané:

› Čítaj ďalej

tags , ,

Skutočná tragédia interrupcií

Sunday, 14 October 2012 | Zošity humanistov č. 94 | 22 Komentárov

Peter Singer

Tehotnej dospievajúcej dievčine trpiacej leukémiou bola minulý mesiac v Dominikánskej republike odložená chemoterapia, pretože lekári sa obávali, že by u nej liečba mohla vyvolať potrat a tým porušiť tamojší prísny zákon zakazujúci interrupcie. Po konzultáciách medzi lekármi, právnikmi a rodinou dievčiny bola chemoterapia nakoniec síce zahájená, ale udalosť opäť obrátila pozornosť na strnulosť zákonov o umelom prerušení tehotenstva v mnohých rozvojových krajinách.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Vrenie medzi humanistami po Dni humanistov 2012

Tuesday, 2 October 2012 | Zošity humanistov č. 94 | 24 Komentárov

Rastislav Škoda

Keď pri príprave programu Dňa humanistov 2012 prenikla medzi členov Spoločnosti Prometheus (SP) správa, že rečníkom pri odovzdávaní ceny PhDr. Zuzane Kusej, PhD. a prof. Ladislavovi Hubenákovi má byť docent Eduard Chmelár, vyvolalo to nepokoj a písomný, osobný aj telefonický protest prof. J. Čelku. Keď som sa o tom dozvedel v mojom nemeckom vyhnanstve, veľmi ma to zamrzelo, lebo som si spomenul, že už v minulých rokoch sa na predsedníctve SP uvažovalo o tom, udeliť čestný titul Humanista roka doc. Chmelárovi, s ktorým som mal v minulosti na stránkach Zošitov humanistov aj Slova polemiku o jeho teizme/deizme a názoroch na evolúciu a darvinizmus. Považoval som to za rovnaký žart ako udeliť túto cenu mons. Srholcovi za jeho snahy o očistenie katolíckej cirkvi od neviem akých škvŕn. Škoda, že sa mi nijako nedarí zistiť, kto tieto nemožné návrhy podal, resp. podáva. Prizná sa niekto?

Tentoraz mal úspech. Humanistami roka 2012 sa stali PhDr. Zuzana Kusá a prof. Ladislav Hubenák a prejav do diskusie predniesol doc. Eduard Chmelár.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

História humanizmu – osvietenstvo, naturalizmus a sekularizácia hodnôt

Tuesday, 24 April 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 2 Komentárov

Alan Charles Kors

Po transformácii náboženskej tolerancie z negatívnej na pozitívnu hodnotu bola najplodnejším príspevkom osvietenstva pre moderné myslenie sekularizácia debaty o etike. Keby sa však historicky videla ako panenské zrodenie jedného ideálu osvietenstva, bolo by to jednodimenzionálne chápanie tohto javu. Súčasťou tých istých myšlienkových prúdov boli deistickí aj ateistickí autori osvietenstva. Kresťanskí aj osvietenskí myslitelia osemnásteho storočia boli dedičmi tej istej koncepčnej revolúcie sedemnásteho storočia, prírodnej revolúcie, v rámci ktorej sa vyvinulo to, čo dnes nazývame vedou. Aj jedných aj druhých niesli mocné prúdy ranno moderných intelektuálnych zmien.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Kedy je klamstvo dovolené

Friday, 13 April 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 29 Komentárov

Rastislav Škoda

V diskusii k predošlému článku „Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu“ v ZH prejavil p. Cibrinka veľkú nevedomosť z náuky o etike, vyhlasujúc každé klamstvo (a zdôrazňujúc, že akékoľvek) za hanebnosť. Keďže odpoveď je dlhšia, ako bývajú komentáre k článkom, uverejňujem ju ako samostatný príspevok.

› Čítaj ďalej

tags

Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu

Wednesday, 4 April 2012 | Zošity humanistov č. 92 | 42 Komentárov

Rastislav Škoda

Nemám nič proti tomu, keď katolícki spisovatelia bijú do slobodomurárov a vinia ich z rozvratu katolíckej cirkvi. Za celý môj dlhý život som sa len raz zúčastnil seminára, organizovaného francúzskou lóžou v Štrasburgu – veľmi ma sklamali svojím opatrníckym prístupom k plánovanému rodičovstvu a novým biotechnológiám; s katolíkmi si priam ruky podávali.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Chaotické úvahy o kacírstve

Sunday, 26 February 2012 | Zošity humanistov č. 91 | 1 Komentár

Fred Reed

Čudujem sa, prečo je vládnuca trieda Američanov tak ostro protináboženská. Rozumiem, ak niekto nemá záujem o náboženstvo. Nerozumiem animozite voči náboženstvu.

Dá sa povedať: „Náboženstiev je na svete toľko, sú také nedôsledné a protirečia si, že nemôžem veriť ani jednému.“ Takéto stanovisko nie je nerozumné, ale ani hnevlivé. Kto ho zastáva, robí si svoje a nechá druhých veriť si, čo chcú. Rešpektuje ich vieru bez toho, žeby ju zdieľal. Môže považovať náboženstvá za neškodné, za farbistý folklór, dokonca aj za sociálne osožné.

› Čítaj ďalej

tags ,

„Nové fakty“ o Brunovi sú vymyslené

Saturday, 18 February 2012 | Zošity humanistov č. 91 | 4 Komentárov

Rastislav Škoda

Radomír Malý uverejnil 17. 2. 2012 na EUportáli článok „Cirkev a nové fakty o Giordanovi Brunovi“, ktorý je samá nepravda a skrivená polopravda o upálenom mučeníkovi, pred ktorým sa skláňa celý kultúrny svet.

Napísal: „Když mu v tom chtěl převor kláštera zabránit, zavraždil jej a hodil do Tibery, jak uvádějí svorně Konrád Kubeš ve své Apologetické abecedě (heslo: Bruno) i John Bossy. Za tento delikt, jednoznačně kriminálního charakteru, byl hledán církevní inkvizicí i světskými soudy po celé Evropě.“

› Čítaj ďalej

tags ,

NASA a obraz Guadalupskej Panny Márie

Wednesday, 18 January 2012 | Zošity humanistov č. 91 | 58 Komentárov

Rastislav Škoda

Martin N. mi 10. 1. 2012 napísal:

Dobry den pan Rastislav. Som ateista a narazil som na tento clanok: NASA prináša zaujímavosti o obraze Gaudalupskej Panny Márie.

Myslite, ze sa mu da verit? Mate o tom nejake informacie? Ako by sa dalo taketo nieco zargumentovat, ked bol obraz skumany samotnymi vedcami? Videl som uz o tom dokument ale nerozumiem tomu a nadalej neverim, ze tento obraz ma nieco spolocne s „bozim zasahom“.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Hume proti Rousseauovi: Hranice ľudského rozumu

Wednesday, 21 December 2011 | Zošity humanistov č. 90 | Nekomentované

Massimo Pigliucci

Nedávno som interviewoval Roberta Zaretského pre podcast Rationally speaking (www.rationallyspeakingpodcast.org). Zaretsky je spoluautor (s Johnom T. Scottom) knihy The Philosophers’ Quarrel: Rousseau, Hume, and the Limits of Human Understanding (Hádka filozofov: Rousseau, Hume a hranica ľudského intelektu), ktorá sa týka zásadného problému skeptického hnutia: úlohy a obmedzení ľudského rozumu.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Studená sprcha pre českú katolícku cirkev

Wednesday, 21 December 2011 | Zošity humanistov č. 90 | 44 Komentárov

Rastislav Škoda

Ako dar pod vianočný stromček sú tu výsledky a ozývajú sa prvé komentáre.

V reči biskupov Českej biskupskej konferencie (ČBK) to znie propagandisticky vykrúcavo:

„Temer 14 % obyvateľov ČR sa aktívne prihlásilo k nejakej cirkvi. Naďalej asi tretina obyvateľov prehlásila, že nie je nijakého vyznania. Vyše 700 tisíc obyvateľov sa síce hlási k viere, ale nie k cirkvi. Ostatok, to je temer polovica obyvateľstva, sa k otázke viery vôbec nevyjadril. Ku katolíckej cirkvi sa prihlásilo 1,084.000 obyvateľov, čo je niečo málo viac ako 10 % obyvateľov … Keby bolo keby, zistili by sme, že k dramatickým zmenám religiozity pravdepodobne nedošlo … To súhlasí so skúsenosťou cirkvi, ktorá dlhodobo pozoruje stabilný záujem o návštevu nedeľných bohoslužieb aj počet krstov.“
(Česká biskupská konferencia).

Reč nestranných odborníkov je zreteľnejšia.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Chronológie štúdií

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti | 1 Komentár

Študenti, ktorí začali štúdium na VŠV v Brne pred 17. novembrom 1939

V posledných piatich rokoch prvej Československej republiky absolvovalo štúdium na Vysokej škole veterinárskej (VŠV) v Brne diplomom veterinárneho lekára priemerne 60 študentov; z toho bolo 38 Čechov, 11 Slovákov a 11 inej národnosti (Tab. 1). Keby platilo porekadlo „Kto imatrikuluje a nekrepíruje, promuje“, boli by takmer rovnaké počty študentov v nižších semestroch ako boli počty absolventov s diplomom. Keďže štúdium trvalo 4 roky (8 semestrov), znamenalo by to, že pri zatvorení VŠV v Brne na nej študovalo asi 44 študentov zo Slovenska v 1. až 8. študijnom semestri. To by sa malo dať zistiť podľa zápisných listov. Vo fascikloch, ktoré som dosiaľ prezrel, som však našiel v rokoch 1938 a 1939 len 15 zapísaných slovenských študentov, ktorých stopa sa stratila (Tab. 2 a Tab. 11), ktorí v štúdiu pokračovali (Tab. 3). Iste sa nájdu ďalší.

› Čítaj ďalej

tags ,

Časy veľkých zmien

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti | 2 Komentárov

Slovensko nemá vysokú školu pre veterinárstvo a brniansku zatvorili

17. novembra 1939 vydal ríšsky protektor v Čechách a na Morave Konstantin Freiherr von Neurath povestný príkaz na zatvorenie všetkých českých vysokých škôl. Čo tomu predchádzalo?

› Čítaj ďalej

tags ,

Prestaňte sa množiť

Friday, 25 November 2011 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 90 | 6 Komentárov

Rastislav Škoda

I.

Pri vyslovení pojmu „preľudnenie“ sa konzumentovi aktuálnych masmédií vybavia bežné ilustrácie početných svetových veľkomiest s ich slumami (1,3-miliónové Soveto v 3-miliónovom Johannesburgu v Južnej Afrike, predmestia konglomerácie hlavného mesta Mexika s 25 – 28 miliónmi obyvateľov na ploche 1 500 km2, ale aj iných svetových veľkomiest najmä v Indii), utečeneckých táborov (400-tisícový Dadaab v Keni) či aj rómskych osád na Slovensku a inde; napriek snahám miestnych úradov sa situácia všade zhoršuje a čísla rastú.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Ako rástla svetová populácia

Wednesday, 19 October 2011 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 90 | 4 Komentárov

Stephanie Pappasová

Tohto roku postaví sedemmiliardtá osoba míľnik v histórii ľudstva. Dňa alebo okolo 31. októbra sa narodí, podľa odhadu Spojených národov, sedemmiliardtý občan sveta.

Ešte ohromujúcejšia je skutočnosť, že z týchto sedem miliárd je 1,4 miliardy takých starých, že boli svedkami príchodu 6-miliardtého, 5-miliardtého, 4-miliardtého a 3-miliardtého človeka na Zemi. (Sám patrím dokonca medzi tých šťastných 42,5 milióna starých ľudí, ktorí mohli oslavovať narodenie 2-miliardtého bábätka – pozn. prekl.)

Veru tak, v poslednom storočí rástla populácia veľmi rýchlo. Demografi síce očakávajú pokles populačnej krivky, ale absolútny počet ľudí bude zatiaľ ešte stúpať a pravdepodobne dosiahne okolo roku 2050 počet 9 miliárd. Pozrime sa medzitým späť do histórie na míľniky rastu nášho počtu s otázkou „Ako to zmenilo svet?“

› Čítaj ďalej

tags , ,

Smrť veľkého osvietenca markíza Condorceta

Sunday, 25 September 2011 | Zošity humanistov č. 89 | 3 Komentárov

Rastislav Škoda

Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat marquis de Condorcet sa narodil 17. septembra 1743 v Ribemonte a umrel 29. marca 1794 v Bourg-la-Reine. Bol matematik, filozof a politik. Chcel byť učiteľom, ale stal sa zákonodarcom: v revolučnom roku 1792 bol predsedom Ústavodarného zhromaždenia, hlasoval za vinu, ale proti poprave kráľa a k cirkvi mal taký odmietavý pomer ako Voltaire. Nakoniec sa rozišiel s jakobínmi, keď protestoval proti zatýkaniu umiernených girondistov a napadol samotného Robespierra, takže 8. júla 1793 bol obžalovaný zo zrady a 3. októbra 1793 bol naňho vydaný zatykač.

› Čítaj ďalej

tags , ,

List prezidentovi SR z 16. júla 2011

Saturday, 23 July 2011 | Zošity humanistov č. 89 | 10 Komentárov

MVDr. Rastislav Škoda
Jána Stanislava 8/73
841 05 Bratislava

Laupheim, 16. júla 2011

Vážený pán prezident Slovenskej republiky
doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.
Bratislava

› Čítaj ďalej

tags ,

Predstav si, nebo neexistuje: Hlasy sekulárneho humanizmu

Monday, 30 May 2011 | Knihy, Predstav si, nebo neexistuje | Nekomentované

(Imagine There’s No Heaven: Voices of Secular Humanism)

Vyd. Matt Cherry, Tom Flynn a Timothy Madigan

Preložil Rastislav Škoda

© 1997, the Council for Secular Humanism

PO Box 664, Amherst, NY 14226-0664

www.secularhumanism.org

All rigts reserved

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , , , , , , ,

Tretie fatimské tajomstvo slovami Magdy Salagovej

Saturday, 21 May 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 22 Komentárov

(poznámky ku komentáru)

Pred pár dňami som dostal od priateľa mail s komentárom pani Magdy Salagovej k 3. fatimskému tajomstvu, poslaným viacerým adresátom, s výzvou na zamyslenie. Jeho naivita je prekvapujúca a neuveriteľná. Dnešný človek to predsa nemôže brať vážne! Nezdržal som sa a k niektorým nezmyslom som napísal komentáre (zelenou farbou) a aj ja ho predkladám na zamyslenie, kam až môže viesť nerozumná, zaslepená viera v absurdnosti. Viem, že mnohí budú mať ďalšie pripomienky. O Apokalypse sa dá hovoriť, ale inakšie.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Sokrates stretá Ježiša

Sunday, 1 May 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 25 Komentárov

James L. Hart

Sokrates: Dobré ráno, Ježiš, veľa som počul o tvojom prekrásnom učení. Ja som zas svojím skromným spôsobom filozofom tu v Aténach. Vravia mi, že si veľmi múdry a svedčí o tom množstvo tvojich obdivovateľov v uliciach. Ak mi môžeš venovať pár chvíľ, budem ti vďačný, ak ma osvietiš odpoveďami na niekoľko záhadných problémov, s ktorými zápasím celý život.

Ježiš: Som ako rybár ľudí pri hľadaní svojich nasledovníkov. Prinášam božiu pravdu všetkým ľuďom. Hľadajte a nájdete, proste a dostanete, klopte a bude vám otvorené.

Sokrates: Existuje jedna zásadná otázka, ktorá má v mojej mysli najvyššie postavenie. Pri mojom hľadaní pravdy a zmyslu bola vždy neprekonateľnou prekážkou. Som istý, že s tvojou učenosťou si s ňou ľahko poradíš a pomyslíš si, že som bláznivý starec. Vždy som sa snažil žiť čestne a ušľachtilo, ale teraz sa mi zdá, že som sa v živote len potkýnal a ani som nespoznal, čo bolo čestné a ušľachtilé. Pri mojom obmedzenom poznaní sa mi často zdá, že napriek svojim fanfáram život v skutočnosti neznamená nič. Prosím ťa, povedz mi: Ako má človek žiť? Čo je účelom, cieľom, zmyslom života?

Ježiš: Bohu slúžiť a zbožňovať ho.

Sokrates: Ktorého Boha?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu