Škoda Rastislav

Chronológie štúdií

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti | 3 Komentárov

Študenti, ktorí začali štúdium na VŠV v Brne pred 17. novembrom 1939

V posledných piatich rokoch prvej Československej republiky absolvovalo štúdium na Vysokej škole veterinárskej (VŠV) v Brne diplomom veterinárneho lekára priemerne 60 študentov; z toho bolo 38 Čechov, 11 Slovákov a 11 inej národnosti (Tab. 1). Keby platilo porekadlo „Kto imatrikuluje a nekrepíruje, promuje“, boli by takmer rovnaké počty študentov v nižších semestroch ako boli počty absolventov s diplomom. Keďže štúdium trvalo 4 roky (8 semestrov), znamenalo by to, že pri zatvorení VŠV v Brne na nej študovalo asi 44 študentov zo Slovenska v 1. až 8. študijnom semestri. To by sa malo dať zistiť podľa zápisných listov. Vo fascikloch, ktoré som dosiaľ prezrel, som však našiel v rokoch 1938 a 1939 len 15 zapísaných slovenských študentov, ktorých stopa sa stratila (Tab. 2 a Tab. 11), ktorí v štúdiu pokračovali (Tab. 3). Iste sa nájdu ďalší.

› Čítaj ďalej

tags ,

Časy veľkých zmien

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti | 2 Komentárov

Slovensko nemá vysokú školu pre veterinárstvo a brniansku zatvorili

17. novembra 1939 vydal ríšsky protektor v Čechách a na Morave Konstantin Freiherr von Neurath povestný príkaz na zatvorenie všetkých českých vysokých škôl. Čo tomu predchádzalo?

› Čítaj ďalej

tags ,

Prestaňte sa množiť

Friday, 25 November 2011 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 90 | 6 Komentárov

Rastislav Škoda

I.

Pri vyslovení pojmu „preľudnenie“ sa konzumentovi aktuálnych masmédií vybavia bežné ilustrácie početných svetových veľkomiest s ich slumami (1,3-miliónové Soveto v 3-miliónovom Johannesburgu v Južnej Afrike, predmestia konglomerácie hlavného mesta Mexika s 25 – 28 miliónmi obyvateľov na ploche 1 500 km2, ale aj iných svetových veľkomiest najmä v Indii), utečeneckých táborov (400-tisícový Dadaab v Keni) či aj rómskych osád na Slovensku a inde; napriek snahám miestnych úradov sa situácia všade zhoršuje a čísla rastú.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Ako rástla svetová populácia

Wednesday, 19 October 2011 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 90 | 4 Komentárov

Stephanie Pappasová

Tohto roku postaví sedemmiliardtá osoba míľnik v histórii ľudstva. Dňa alebo okolo 31. októbra sa narodí, podľa odhadu Spojených národov, sedemmiliardtý občan sveta.

Ešte ohromujúcejšia je skutočnosť, že z týchto sedem miliárd je 1,4 miliardy takých starých, že boli svedkami príchodu 6-miliardtého, 5-miliardtého, 4-miliardtého a 3-miliardtého človeka na Zemi. (Sám patrím dokonca medzi tých šťastných 42,5 milióna starých ľudí, ktorí mohli oslavovať narodenie 2-miliardtého bábätka – pozn. prekl.)

Veru tak, v poslednom storočí rástla populácia veľmi rýchlo. Demografi síce očakávajú pokles populačnej krivky, ale absolútny počet ľudí bude zatiaľ ešte stúpať a pravdepodobne dosiahne okolo roku 2050 počet 9 miliárd. Pozrime sa medzitým späť do histórie na míľniky rastu nášho počtu s otázkou „Ako to zmenilo svet?“

› Čítaj ďalej

tags , ,

Smrť veľkého osvietenca markíza Condorceta

Sunday, 25 September 2011 | Zošity humanistov č. 89 | 3 Komentárov

Rastislav Škoda

Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat marquis de Condorcet sa narodil 17. septembra 1743 v Ribemonte a umrel 29. marca 1794 v Bourg-la-Reine. Bol matematik, filozof a politik. Chcel byť učiteľom, ale stal sa zákonodarcom: v revolučnom roku 1792 bol predsedom Ústavodarného zhromaždenia, hlasoval za vinu, ale proti poprave kráľa a k cirkvi mal taký odmietavý pomer ako Voltaire. Nakoniec sa rozišiel s jakobínmi, keď protestoval proti zatýkaniu umiernených girondistov a napadol samotného Robespierra, takže 8. júla 1793 bol obžalovaný zo zrady a 3. októbra 1793 bol naňho vydaný zatykač.

› Čítaj ďalej

tags , ,

List prezidentovi SR z 16. júla 2011

Saturday, 23 July 2011 | Zošity humanistov č. 89 | 10 Komentárov

MVDr. Rastislav Škoda
Jána Stanislava 8/73
841 05 Bratislava

Laupheim, 16. júla 2011

Vážený pán prezident Slovenskej republiky
doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.
Bratislava

› Čítaj ďalej

tags ,

Predstav si, nebo neexistuje: Hlasy sekulárneho humanizmu

Monday, 30 May 2011 | Knihy, Predstav si, nebo neexistuje | Nekomentované

(Imagine There’s No Heaven: Voices of Secular Humanism)

Vyd. Matt Cherry, Tom Flynn a Timothy Madigan

Preložil Rastislav Škoda

© 1997, the Council for Secular Humanism

PO Box 664, Amherst, NY 14226-0664

www.secularhumanism.org

All rigts reserved

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , , , , , , ,

Tretie fatimské tajomstvo slovami Magdy Salagovej

Saturday, 21 May 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 22 Komentárov

(poznámky ku komentáru)

Pred pár dňami som dostal od priateľa mail s komentárom pani Magdy Salagovej k 3. fatimskému tajomstvu, poslaným viacerým adresátom, s výzvou na zamyslenie. Jeho naivita je prekvapujúca a neuveriteľná. Dnešný človek to predsa nemôže brať vážne! Nezdržal som sa a k niektorým nezmyslom som napísal komentáre (zelenou farbou) a aj ja ho predkladám na zamyslenie, kam až môže viesť nerozumná, zaslepená viera v absurdnosti. Viem, že mnohí budú mať ďalšie pripomienky. O Apokalypse sa dá hovoriť, ale inakšie.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Sokrates stretá Ježiša

Sunday, 1 May 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 25 Komentárov

James L. Hart

Sokrates: Dobré ráno, Ježiš, veľa som počul o tvojom prekrásnom učení. Ja som zas svojím skromným spôsobom filozofom tu v Aténach. Vravia mi, že si veľmi múdry a svedčí o tom množstvo tvojich obdivovateľov v uliciach. Ak mi môžeš venovať pár chvíľ, budem ti vďačný, ak ma osvietiš odpoveďami na niekoľko záhadných problémov, s ktorými zápasím celý život.

Ježiš: Som ako rybár ľudí pri hľadaní svojich nasledovníkov. Prinášam božiu pravdu všetkým ľuďom. Hľadajte a nájdete, proste a dostanete, klopte a bude vám otvorené.

Sokrates: Existuje jedna zásadná otázka, ktorá má v mojej mysli najvyššie postavenie. Pri mojom hľadaní pravdy a zmyslu bola vždy neprekonateľnou prekážkou. Som istý, že s tvojou učenosťou si s ňou ľahko poradíš a pomyslíš si, že som bláznivý starec. Vždy som sa snažil žiť čestne a ušľachtilo, ale teraz sa mi zdá, že som sa v živote len potkýnal a ani som nespoznal, čo bolo čestné a ušľachtilé. Pri mojom obmedzenom poznaní sa mi často zdá, že napriek svojim fanfáram život v skutočnosti neznamená nič. Prosím ťa, povedz mi: Ako má človek žiť? Čo je účelom, cieľom, zmyslom života?

Ježiš: Bohu slúžiť a zbožňovať ho.

Sokrates: Ktorého Boha?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Príliš veľa ľudí – Prečo treba zastaviť rast

Wednesday, 27 April 2011 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 88 | 3 Komentárov

14. kapitola: Čierna smrť a renesancia

Lindsey Grant

Zmenený názor získava pomaly prívržencov: že rast nie je vždy niečo dobré, benígne, prinajmenšom neškodné. Že menej môže byť viac, a to nielen z hľadiska zachovania prostredia, ale aj z hľadiska zárobkov, úrovne žitia, samej civilizácie.

História Európy poskytuje ponaučenia o výhodách zníženej populácie.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Podpíš protest proti predaju homeopatického preparátu proti chrípke

Friday, 15 April 2011 | Zošity humanistov č. 88 | 4 Komentárov

Redakcia CSI

Dňa 26. januára 2011 vydal Výbor pre vedecké pátranie (CSI) spolu s Centrom pre slobodné hľadanie (CFI) verejné vyhlásenie, vytýkajúce supermarketom Wal-Mart predaj a šírenie neúčinného preparátu proti chrípke, Boiron Oscillococcinum, na svojej webstránke www.walmart.com. Boiron je výrobca, oscillococcinum je názov homeopatického preparátu. Krátko potom uverejnili CSI a CFI mená vedúcich vedeckých pracovníkov, ktorí sa s ich vyhlásením identifikovali.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Kalamský argument ide priďaleko

Sunday, 13 March 2011 | Zošity humanistov č. 87 | 69 Komentárov

Rastislav Škoda

Už vlani na jeseň vyšla kniha Ľuboša Rojku Kto je Boh a či vôbec existuje. Úvod do filozofickej teológie. Prvý diel (Trnava, Dobrá kniha 2010, s. 280). Ľ. Rojka má na internete stránku Rojka.sk.

Je mi jasné, že mnohí ľudia veria na existenciu Boha, ale myslím si, že sa veľmi nezaoberajú otázkou, ako Boh vyzerá a kde žije. Na to sa odpoveď nášho detstva o Ježiškovi, nebi a pekle rozplynula do nenávratna – myslel som si donedávna. Úžasné maľby dávnych storočí s náboženskou problematikou, idúce do takých podrobností zobrazenia osoby Boha, ako je Michelangelovo Stvorenie Adama (1508) na strope Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne, som vždy považoval za diela umelcovej fantázie, nie reportáže z ďalekých krajín.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Neslušná otázka

Friday, 25 February 2011 | Zošity humanistov č. 87 | 16 Komentárov

Rastislav Škoda

Žijeme na začiatku desaťročia, čo znamená pre štáty, ktoré si to môžu dovoliť, v krátkosti sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V skutočnosti sú to u nás údaje z 52 oblastí, a to od 24 otázok na údaje o obyvateľovi až po jedinú otázku o plynovej prípojke k domu (Zbierka.sk).

› Čítaj ďalej

tags , ,

Môže byť rakovina zapríčinená hriechom?

Wednesday, 23 February 2011 | Zošity humanistov č. 87 | 2 Komentárov

K Nočnej pyramíde 19. 2. 2011

Rastislav Škoda

V diskusii Nočná pyramída odznel názor, že niektoré ochorenia – zlá rozličného stupňa – sú nepriamy dôsledok hriechu. Polojasné mi je to, ak ide napríklad o ochorenie z obžerstva – len si prečítajte, čo o tomto „nie až tak smrteľnom hriechu tela“ píšu redemptoristi na stránke Redemptoristi.sk. Iný by bol asi na mojom mieste uviedol na prvom mieste pohlavné choroby v dôsledku zakázaných pohlavných stykov (kedysi bol najobávanejší syfilis, dnes je to AIDS) a tiež by bol mal polopravdu.

› Čítaj ďalej

tags ,

Je kresťanstvo vierou pre jednoduchých ľudí?

Wednesday, 16 February 2011 | Zošity humanistov č. 87 | 40 Komentárov

Rastislav Škoda

V januári 2005 dostala Elaine Howard Ecklundová, mimoriadna profesorka sociológie na Riceovej univerzite v Houstone, TX, päťročný grant vo výške vyše 280 000 USD na výskum nábožnosti a spirituality medzi vedcami (vysokoškolsky vzdelanými fyzikmi, chemikmi, biológmi, lekármi, sociológmi, psychológmi, antropológmi a ekonómami) na elitných amerických univerzitách. Prekvapuje, že vynechala matematikov. Vzišlo z toho niekoľko overených článkov a kniha Science vs. Religion: What Scientists Really Think (2010) – Veda vs. náboženstvo: čo si vedci v skutočnosti myslia.

Ecklundová sa podujala vyvrátiť zistenia Larsona & Withama z roku 1998, že o. i. len 7 % vedcov verí na osobného boha, no aj nálezy iných prieskumov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Je vplyv náboženstva na svet dobrý?

Saturday, 15 January 2011 | Zošity humanistov č. 86 | 3 Komentárov

Prepis diskusie Christophera Hitchensa s Tonym Blairom

Tu je celá, dlho očakávaná diskusia spisovateľa Christophera Hitchensa s bývalým premiérom Tony Blairom na pôde Munkovej nadácie. Keďže bolo ľahké uhádnuť, kto na otázku témy diskusie odpovie kladne a kto bude proti, ceny za správnu odpoveď neboli vypísané. Diskusia sa konala v kanadskom Toronte pred 2 600 poslucháčmi. Vstupenky sa načierno predávali až za 500 kanadských dolárov.

Ako sa uvádza na webstrane Munkovej nadácie, v hlasovaní po diskusii vyhralo Hitchensovo stanovisko (nie) v odpovedi na hlavnú otázku diskusie v pomere 68 : 32 %. V hlasovaní pred diskusiou bol tento pomer 57 : 22 %. To svedčí o veľkých rečníckych schopnostiach oboch diskutujúcich.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , ,

Mimochodom, čo je Boh?

Tuesday, 11 January 2011 | Zošity humanistov č. 86 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Klikol som na ponuku knihy Roberta Wrighta The Evolution of God (Vývoj Boha) a našiel som doslovné výťahy niektorých odsekov, z ktorých najmä posledný považujem predsa len pre humanistov za zaujímavý. V podstate ide o dávny argument Paleyovho hodinára alebo novšieho dizajnéra kreacionistov, zdanlivo obohatený o ešte hlbší pohľad na korene náboženstva, o pohľad na subatómové častice, elektróny. Od tých čias, ako pod ťarchou presvedčivých dôkazov si náboženstvo vyrobilo svoju pochybnú verziu Darwinovho učenia o evolúcii – že je cielená na zámer človeka ako koruny a vládcu tvorstva – vychádzajú pre tých, čo majú radi bezkofeínovú kávu a beznikotínové cigarety, ako na bežiacom páse knihy, kde majú aj svoje stvorenie nejakou formou nadprirodzeného „božstva“, aj vývoj – Robert Wright sa koncentruje na vývoj morálneho poriadku.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Laicisti medzi nemeckými sociálnymi demokratmi

Thursday, 6 January 2011 | Zošity humanistov č. 86 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Početní kritici cirkví v rámci SPD, Sociálno-demokratickej strany Nemecka, sa od nedávna snažia založiť oficiálnu pracovnú skupinu tzv. laicistov. Laicisti sú po našom humanisti, resp. svetskí či sekulárni humanisti, ateisti atď.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Aids, antikoncepcia a kondómy

Thursday, 9 December 2010 | Zošity humanistov č. 86 | 14 Komentárov

Rastislav Škoda

Až dosiaľ zakazoval Vatikán každý spôsob antikoncepcie – okrem abstinencie – aj vtedy, ak pritom išlo aj o zábranu pohlavne prenosných chorôb. V marci 2009 vyvolal pápež svetový protest svojím tvrdením pred novinármi v lietadle na ceste do Afriky, že „rozdávanie kondómov problém aidsu len zhorší“.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Zmysel a ničota – osobná púť

Thursday, 25 November 2010 | Zošity humanistov č. 86 | 9 Komentárov

James A. Haught

Hľadači pravdy prechádzajú obdobím, keď si kladú otázku, či má život spoznateľný zmysel. Prečo sme tu? Prečo existuje vesmír? Má to všetko nejaký účel? To je konečná otázka, ktorá všetko zastrešuje.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu