slobodomyseľnosť

Recenzia: Protagonisti dejín slobodomyseľnosti

Thursday, 11 June 2009 | Zošity humanistov č. 77 | Nekomentované

ČELKO, J.: Protagonisti dejín slobodomyseľnosti. Bratislava, Iris 2008, 239 s.  ISBN 978-80-89256-37-2.

Matej Beňo

V polovici mája t. r. sa v knižnej kultúre na Slovensku udial malý zázrak. Zakladajúci predseda Spoločnosti Prometheus, združenia svetských humanistov v SR, vydal výberový biografický slovník osobností, ktoré sa významne podieľali na tvorbe histórie slobodomyseľnosti.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu