Sloterdijk Peter

Sme vo veku antropotechník

Sunday, 6 February 2000 | Zošity humanistov č. 14 | Nekomentované

Rastislav Škoda

V minulom čísle ZH sme nahlásili príspevok o diskusii, ktorá prebehla na jeseň 1999 v nemeckých masmédiách okolo prednášky filozofa Petra Sloterdijka „Pravidlá pre ľudskú záhradu“, v ktorej sa autor na pozadí histórie humanizmu (v bežnom zmysle, nie nášho ateizmu) zaoberá problematikou spojenou s genotechnickou selekciou ľudí. Je súčasne reakciou na informácii o tejto diskusii v Literárnom týždenníku č. 43 z 19.11.99 z pera Nory Krausovej.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Pravidlá pre ľudskú záhradu – odpoveď na List o humanizme

Saturday, 5 February 2000 | Zošity humanistov č. 14 | Nekomentované

Peter Sloterdijk

Básnik Jean Paul raz povedal, že knihy sú hrubé listy priateľom. Touto vetou výstižne a pôvabne charakterizoval humanizmus: je to telekomunikácia na sprostredkovanie priateľstva médiom písma. Všetko, čo sa od čias Cicera rozumie pod pojmom humanitas, sú v najužšom i najširšom význame slova dôsledky alfabetizácie.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Evolúcia vo vlastnej réžii

Thursday, 3 February 2000 | Zošity humanistov č. 14 | Nekomentované

Walther Ch. Zimmerli

V jednom bode má Sloterdijk pravdu: o normách pre genotechnické zásahy treba verejne diskutovať.

… Z toho však vyplýva, že od začiatku tu nejde o spor o Sloterdijka. Ten len s jemu vlastnou citlivosťou pre otázky, na ktoré je načase dobre si posvietiť, poukázal na problémy, ktoré sa už inde dávno kompetentne preberajú. Ak vynecháme celú tú nietzscheovskú filológiu reči okolo Heideggera, sú podstatné tri otázky:

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Kritická teória je mŕtva

Tuesday, 1 February 2000 | Zošity humanistov č. 14 | Nekomentované

Peter Sloterdijk

Veľavážený pán Assheuer,

keď som čítal Váš veľmi zaujímavý, čo aj do určitej miery senzačný článok o Vami tak nazvanom „projekte Zarathustra“ v Die Zeit z 2. 9. 1999, pochytila ma spontánna potreba napriek pochopiteľným výhradám Vám zagratulovať…

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Vstupujeme do veku antropotechník

Saturday, 1 January 2000 | Zošity humanistov č. 13 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Literárnom týždenníku 43/1999 ťažia Noru Krausovú súčasné ekonomické a politické dôsledky globalizácie a odsudzuje ich ako antihumanizmus; také články rastú všade ako huby po daždi. Posledný siedmy stĺpec však venuje, neviem prečo, útoku na myšlienky nemeckého filozofa Petra Sloterdijka, a to spôsobom, ktorý mám v pamäti z čias zatracovania Tita pre jeho rozchod s Moskvou.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu