Sokal Alan

Sokalova a Brickmontova zbierka nezmyslov

Thursday, 7 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Alan Sokal a Jean Brickmont

Sú populárne postmodernistické písačky v skutočnosti také nemožné, ako tvrdia Sokal a Bricmont? Tu je prehľad niektorých ukážok takýchto textov, ako ich nachádzame v knihe Moderné nezmysly. Zneužívanie vedy postmodernými intelektuálmi (Sokal and Brickmont: Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals’ Abuse of Science, Picador 1999).

Jacques Lacan sa opakovane vracia k tej istej téme: psychoanalytická úloha imaginárnych čísel:

„Niet pochýb, že Claude Lévi-Strauss vo svojom komentári k Maussovi chcel opísať vplyv symbolu nuly. Zdá sa mi však, že tu máme do činenia skôr s osobou, ktorá poukazuje na chýbanie symbolu nuly. Napriek riziku, že vyvolám určitý nesúhlas, som preto ukázal, ako ďaleko som dohnal prekrútenie matematického algoritmu pri jeho použití: symbol odmocniny -1 (?-1), ktorý sa v teórii komplexných čísel píše ako „i“, má samozrejme oprávnenie len preto, lebo si nerobí nijaké nároky na automatizmus v druhom prípade…

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu