Šostakovič Dmitrij

Spomienky D. Šostakoviča

Sunday, 2 November 2008 | Zošity humanistov č. 73 | 1 Komentár

Matej Beňo

Motto: Nie som militantný ateista, ale odmietam hovoriť vážne s pomätencami

Akadémia múzických umení v Prahe vydala v roku 2006 preklad knihy Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče zaznamenal Solomon Volkov, 422 s.

Dielo Dmitrija Dmitrijeviča Šostakoviča (* 25.9.1906 - † 9.8.1975), velikána ruskej a svetovej hudby 20. storočia, vzniklo zaujímavým spôsobom. Svoje spomienky nadiktoval v prvej polovici 70-tych rokov minulého storočia hudobnému vedcovi S. Volkovovi, ktorý ich nielen zaznamenal, ale aj usporiadal a po schválení Šostakovičom rukopis prepašoval do USA, kde po Šostakovičovej smrti, ako si to sám želal, vyšiel knižne.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu