Spaemann Robert

Úbohé kresťanstvo!

Saturday, 8 July 2000 | Zošity humanistov č. 19 | Nekomentované

Herbert Schnädelbach

Predbežný záver vzrušenej debaty

Diskusia, ktorú vyvolal môj článok (Die Zeit, č.20/2000), sa neskončila; na mnohých miestach pokračuje. Tu sa musím obmedziť na pár pripomienok ku štyrom doterajším replikám.

Richard Schröder hovorí najprv o dojmoch a asociáciách, ktoré v ňom môj text vyvolal a potom vyslovuje domnienky o mojom biografickom pozadí. Nedá sa zabrániť tomu, aby pri takej chúlostivej záležitosti nestáli pocity proti pocitom, ale načo sa tým tak dlho zaoberať?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu