Sumjaci Rudolf

Sumjaci Rudolf – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Rudolf Sumjaci sa narodil 20. marca 1923 v Krompachoch, okres Spišská Nová Ves. Otec Ján bol fotograf. Bol najprv nemeckej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na Nemeckom ev. distr. reálnom gymnáziu v Kežmarku v roku 1942.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu