Šutta Juraj

Šutta Juraj – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Juraj Šutta sa narodil 20. septembra 1923 v Mýtnej (okres Lučenec) ako syn robotníka. Strednú školu začal navštevovať v Lučenci. Maturoval 4. 6. 1943 na Štátnom slovenskom gymnáziu vo Zvolene. Od 1. 10. 1943 študoval na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni (s imatrikulačným číslom 5801). Veterinársky diplom získal na Vysokej škole veterinárnej v Brne 29. 1. 1949. Tu tiež promoval 18. 6. 1949 na základe dizertácie „Účinok Antimosanu na Trypanosoma equiperdum in vivo u psov“. Na VŠV v Brne pôsobil od 2. 1. 1949 ako výpomocný a od 1. 2. do 31. 8. 1949 ako odborný asistent na Chirurgickej klinike.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu