Svätá trojica

Trojlístok a vianočka ako argumenty pre existenciu Trojice

Saturday, 10 May 2003 | Zošity humanistov č. 37 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Ťažko sa mi dalo dočítať stať J. Krempaského o modele Trinity–Trojice a jeho odraze v reálnom (fyzikálnom a biologickom) svete (Zborník Kresťanstvo a fyzika, SSV, Trnava 2001). Vraj žijeme v 3-rozmernom svete, hmota existuje v 3 podobách, „musia existovať presne 3 druhy gluónov“, jestvujú 3 špecifické silové interakcie“, stavebnými kameňmi biologickej hmoty sú kodóny, pozostávajúce z 3 základných báz – a rad ďalších viac-menej hodnoverných výskytov čísla 3 vo svete okolo nás. Hneď mi prišlo na um: Prečo nespomenie v tomto ohľade najvýznamnejší fakt a tým činom najpresvedčivejší dôkaz o existencii boha v podobe 3  bohov – výskyt 3-listej ďatelinky? Slovenskí botanici ju síce nazvali nepekne plazivou a všelijako inakšou, ale pre mňa je od malička trojlistá a som rád, že to má ako meno po latinsky: Trifolium. Nepripomína vám už to Trinitas? Trojicu?

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu