terminálna opatera

Pápežov krok späť v otázke terminálnej opatery

Sunday, 7 November 2004 | Zošity humanistov č. 46 | Nekomentované

Peter Singer 

„Rád by som osobitne podčiarkol skutočnosť, že podanie vody a potravy, aj keď sa robí s použitím techniky, vždy predstavuje prirodzený spôsob zachovania života a nie lekársky zákrok.”(1) Jeden etik to komentoval zmosta doprosta: „Pápežov výrok pôsobí prinajmenšom ohromujúco.”

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu