Tessman Irwin

Liečebná účinnosť modlitby

Sunday, 7 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Irwin Tessman a Jack Tessman

„Medzníková štúdia” Byrda a nedávny pokus Harrisa a spol. o jej potvrdenie, obidve tvrdiace, že „prímluvná” modlitba má preukazný liečebný efekt, v skutočnosti nič nedokazujú a sú neplatné. Prvá bola zle naplánovaná, druhá mylne analyzovaná - a navzájom si protirečia. › Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu