trest smrti

Trest smrti v Japonsku

Monday, 12 May 2008 | Zošity humanistov č. 70 | Nekomentované

Trest smrti nevyvoláva v Japonsku verejnú diskusiu, hoci súdne procedúry sú často kontroverzné, podmienky vo väzeniach tvrdé a popravy sa dejú v najväčšej tajnosti. V decembri 2007 oznámilo Ministerstvo spravodlivosti po prvý raz identitu troch obesených, z ktorých jeden mal 75 rokov, čo vyvolalo ďalší v rade protestov medzinárodnej verejnosti a osobitne vysokého komisára OSN pre ľudské práva.

Japonsko patrí k štátom s najnižšou kriminalitou na svete, ale o zrušení trestu smrti sa neuvažuje. Pre masmédiá sú aj popravy obesením tabu. No rozsudkov smrti pribúda. V roku 2006 ich bolo 44, v roku 2007 o dva viac – 46. Vlani bolo deväť popráv. Okinusi Masaru nemal šťastie byť medzi nimi: má 81 rokov a na popravu čaká vyše 47 rokov – od roku 1961! Prípady viac ako 20-30-ročného čakania na obesenie nie sú zriedkavé, hoci zákon predpisuje, aby minister spravodlivosti podpísal príkaz na popravu do 6 mesiacov od právoplatnosti rozsudku.

Prameň: internet, anonym

tags ,

K obsahu ZH 26

Monday, 9 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

Pravicový mesačník Die politische Meinung uverejnil v júni 2000 článok prof. Eugena Bisera „Rozvinie ešte kresťanstvo presvedčivosť?”, v ktorom autor rozvíja myšlienku, že z duchovných koreňov Západu (rozumej: z triády Abrahámových náboženstiev židovstva, kresťanstva a islamu) vyrastú nové perspektívy pre budúcnosť.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Zabíjajte verejne alebo vôbec nezabíjajte!

Saturday, 7 July 2001 | Zošity humanistov č. 26 | Nekomentované

Albert Camus

K úvahám o treste smrti
 
Americký terorista Timothy McVeigh čakal na svoju popravu. Národ diskutoval: Smie alebo má sa poprava prenášať v televízii a internete? Pri tejto príležitosti uverejnil týždenník Die Zeit výťah z klasickej eseje Alberta Camusa „Úvahy o treste smrti”, kde Camus už roku 1957 žiadal: Ukážte to v televízii!

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu