univerzita humanistiky

Štúdium humanít v holandskom Utrechte

Tuesday, 19 March 2019 | Zošity humanistov č. 119 | Nekomentované

Univerzita pre humanistické štúdie je najmladšia holandská univerzita so sídlom v Utrechte. V súčasnosti má približne 400 študentov, Je to jediná univerzita na svete, poskytujúca program vyššieho stupňa v humanistických vedách, ktoré sa chápu ako ateizmus. Založená bola v roku 1989. Toho času je prezidentkou prof. dr. Gerty Lensvelt-Muldersová.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , ,

Univerzita pre humanistiku v Utrechte, Holandsko

Thursday, 16 September 2004 | Zošity humanistov č. 45 P | Nekomentované

Rob Thielmann

Zrovnoprávnenie holandskej Univerzity pre humanistiku v Utrechte od roku 1983 sa zakladá na článku 1 holandskej ústavy o rovnoprávnosti náboženstiev a svetonázorov. K odluke cirkvi od štátu došlo v Holandsku už po batávskej revolúcii r. 1795. Cirkvi a svetské organizácie nemajú nárok na štátnu podporu, ale ich služby, prístupné každému bez ohľadu na príslušnosť, možno finančne podporovať; v prvom rade je to školstvo, a to vrátane profesionálnej výuky učiteľov.

Pre štátne financovanie nie je rozhodujúci počet členov holandského humanistického zväzu, ale vedecky dokázaný rozsah súhlasu obyvateľstva s týmto svetonázorovým hnutím, sociálne potreby a dopyt. Tretina Holanďanov chápe a podporuje ciele holandských humanistov. Okrem Humanistickej univerzity sú na každej verejnej univerzite profesori pre humanistiku.

Spočiatku sa cirkvi stavali proti Univerzite humanistiky. Sekularizácia ich prinútila pristúpiť na pluralitu - inakšie by sa boli museli zrieknuť svojich požiadaviek.

Prameň: Rob Tielmann, Diesseits ….. 

 

tags , ,

Zrovnoprávnenie holandskej Univerzity pre humanistiku

Saturday, 5 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Rob Tielmann

sa zakladá na článku 1 holandskej ústavy o rovnoprávnosti náboženstiev a svetonázorov. K odluke cirkvi od štátu došlo v Holandsku po batávskej revolúcii r. 1795, obdobe Francúzskej revolúcie. Cirkvi a svetské organizácie nemajú nárok na štátnu podporu, ale ich služby, prístupné každému bez ohľadu na príslušnosť, možno finančne podporovať; v prvom rade je to školstvo, a to vrátane profesionálnej výuky učiteľov.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu