utópia

O utópii sa má hovoriť

Saturday, 6 May 2000 | Zošity humanistov č. 17 | Nekomentované

Lionel Richard

Čo je to utópia? Tento výraz znamená po grécky “nikde” a vynašiel ho r. 1516 Thomas Moore, právnik, správny úradník a anglický kancelár, ktorého r. 1532 jeho kráľ Henrich VIII. odsúdil na smrť a dal popraviť za to, že sa nechcel vzdať svojej katolíckej viery. Vo svojej po latinsky písanej knihe Utopia opisuje ostrov menom Nikde, na ktorom je päťdesiatštyri miest, čo je narážka na Anglicko, ktoré bolo vtedy rozdelené na päťdesiatštyri grófstiev. Ako humanista, priateľ Erazma Rotterdamského a prívrženec náboženskej tolerancie, navádza Moore svojich súčasníkov na rozmýšľanie, ako by sa mohlo žiť v inom, lepšom spoločenskom systéme. Navrhuje im, aby v mysli predpokladali “nejakú lepšiu formu vlády”.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu