veda a náboženstvo

Kto mi povie, čo je život?

Friday, 2 February 2001 | Zošity humanistov č. 23 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Kto mi odpovie na túto otázku? Filozofia alebo prírodné vedy? Špekulácie filozofov o podstate života boli prípustné a mohli byť zaujímavé dovtedy, kým prírodné vedy neexistovali, resp. neboli na potrebnej technickej a myšlienkovej úrovni.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rozdiel medzi vedou a náboženstvom

Saturday, 11 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Edgar Pearlstein

Podľa podľa fyzika Edgara Pearlsteina netkvie rozdiel medzi vedou a náboženstvom natoľko v záveroch (evolúcia, heliocentrický systém, pôvod chorôb), ale skôr v spôsobe, ako sa k tým záverom dochádza. Náboženstvo sa zakladá na autorite (kniha, osoba alebo tradícia) a pravdu vydáva za univerzálnu, nemennú a večnú. Pre vedu je autoritou rozum a dôkaz, o ktorých sa vždy dá diskutovať, a pravda je vždy relatívna a predbežná. Vedecký výskum začína otázkou a hľadá sa odpoveď, založená na dôkaze a prijateľná rozumom. Teologická úvaha sa naproti tomu začína záverom a vykrúca sa všetkým logickým a rozumovým námietkam, aby tento záver odôvodnila alebo ospravedlnila.

tags ,

Recenzia knihy Hory vekov

Tuesday, 7 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Tom Flynn

Ale ony sa prekrývajú …

V 10. čísle ZH sme uverejnili vcelku súhlasnú recenziu knihy S. J. Goulda Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life (Hory (Skaly, Kamene) vekov: Veda a náboženstvo v plnosti života), teraz dávame slovo odlišnému názoru.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Nová kniha: Kamene vekov

Saturday, 2 October 1999 | Zošity humanistov č. 10 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Stephen Jay Gould: Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life. (Kamene vekov. Veda a náboženstvo v plnosti života). Ballantine Publ. Group, New York, 1999).

Takto sa volá najnovšia kniha S.J. Goulda, významného harvardského paleontológa a autora mnohých bestsellerov. Jednou horou je náboženstvo, druhou veda skamenelín svedčiacich pre evolúciu.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Veda a city – 2. časť

Friday, 13 August 1999 | Zošity humanistov č. 09 | Nekomentované

Richard Dawkins

2. časť: Kde stojíme na konci tisícročia?

V č. 8 Zošitov humanistov sme uverejnili prvú časť eseje R. Dawkinsa o postavení vedy na konci tisícročia. Načrtol v nej vedecký pokrok v poslednom tisícročí až po súčasnú digitálnu revolúciu a narieka nad nedostatkami, ktoré bránia modernej dobe, aby sa stala zlatým vekom vedy. 2. časť je pokračovaním analýzy.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Veda a city – 1. časť

Wednesday, 9 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

Richard Dawkins

1. časť: Kde stojíme na konci tisícročia?

Túto prednášku mal autor na jar 1998 v Londýne v rámci cyklu „Posudok storočia: Čo zanechá dvadsiate storočie svojim dedičom?“ Jej pokračovaním sú state v jeho knihe „Unweaving the Rainbow“ (Rozplietanie dúhy). Druhú časť uverejníme v nasledujúcom čísle.

S úzkosťou a poníženosťou zisťujem, že som na listine prednášajúcich ako jediný vedec. Naozaj mám ako jediný „posúdiť storočie“ z hľadiska vedy? Mám uvažovať o vede, ktorú zanechávame svojim potomkom? Dvadsiate storočie sa dá nazvať zlatým storočím vedy: je to vek Einsteina, Hawkinga a relativity; Plancka, Heisenberga a kvantovej teórie; Watsona, Cricka, Sangera a molekulárnej biológie; Turinga, von Neumanna a počítačov; Wienera, Shannona a kybernetiky; tektoniky zemskej kôry a rádioaktívneho datovania veku hornín; Hubblovho posunu červeného spektra a Hubblovho teleskopu; Fleminga, Floreya a penicilínu; pristátí na Mesiaci a - nevyhýbajme sa tej téme - vodíkovej bomby. Ako na to upozornil už George Steiner, dnes pracuje na Zemi viac vedcov, ako v priebehu všetkých doterajších storočí spolu. Ale - aby toto číslo dostalo svoju alarmujúcu perspektívu - dnes je nažive viac ľudí, ako umrelo od dávnovekého Homo sapiens (nie celkom, pozn. prekl.) › Čítaj ďalej

tags , , , ,

Objavila veda Boha?

Friday, 4 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | 59 Komentárov

Victor J. Stenger

Keď bola v r. 1992 uverejnená správa o výsledkoch meraní družice COBE (Cosmic Microwave Background Explorer, satelit s úlohou merať mikrovlny kozmického pozadia), poznamenal George Smoot, jeden z vedcov, zúčastnených na tomto programe: „Ak ste nábožný, pripadá vám to ako pozerať sa na Boha.“ Masmédiám sa to veľmi páčilo. Noviny uverejnili aj obraz tváre Krista (samozrejme v predstavách stredovekých umelcov) na pozadí hmlistého vesmíru.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Nová kniha: Rozplietanie dúhy

Wednesday, 2 June 1999 | Zošity humanistov č. 08 | Nekomentované

Nová kniha: Richard Dawkins: Unweaving the Rainbow: Science, Delusion, and the Appetit for Wonder (Rozpletanie dúhy: Veda, delúzia a chuť na zázraky). Houghton Mifflin Co, Boston, 1998.

Anglický básnik Keats si v r. 1820 v básni „Lamia“ sťažoval, že Newton zničil poéziu, keď rozplietol dúhu (rozložil biele svetlo na jeho farby): od tých čias sa v určitých kruhoch traduje, že veda ochudobňuje estetické vnímanie a cítenie. Dawkins na to odpovedá chválospevom na oslavu krásy vedeckého poznania. V troch kapitolách vymenúva vedecké „zázraky“, ktoré priamo vyplynuli z Newtonových optických experimentov. Osobitne zaujímavá je stať o DNK, ktorú možno považovať za verný obraz prvotného prostredia, v ktorom kedysi žili praveké organizmy. Dawkins sa ukazuje byť hodným nástupcom Carla Sagana, ktorý učil, že vedecký systém je nielen platný a užitočný, ale aj elegantný, uspokojujúci a inšpirujúci.

Prameň: internet

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu