veda a viera

Vedec neverí, ale vie, alebo si dôveruje, že bude vedieť

Friday, 25 August 2017 | Zošity humanistov č. 113 | 5 Komentárov

Rastislav Škoda

Stále sa nájdu takí, čo v prvej osobe hovoria o tom, že ich fyzikálne zákony a konštanty pri obraze vesmíru svojou naladenosťou na presne také hodnoty, aké sa predpokladajú a zisťujú, aby existoval inteligentný život, presviedčajú o existencii veľkého dizajnéra (biblického boha, stvoriteľa).

Nedávajú však odpoveď na oprávnenú otázku, že ak boh stvoril vesmír, kto stvoril boha? Málokoho uspokojí mysteriózne „boh je sám od seba od večnosti do večnosti“.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Modlia sa vedci?

Monday, 3 February 2014 | Zošity humanistov č. 99 | 3 Komentárov

Josh Jones

To je otázka, ktorá zaujímala mysle žiakov šiestej nedeľnej triedy v Riverside Church; rozhodli sa položiť ju aj jednej z najväčších vedeckých osobností svojej doby, Albertovi Einsteinovi.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Komplexný vzťah nanotechnológie a náboženstva

Wednesday, 19 June 2013 | Zošity humanistov č. 96 | 5 Komentárov

Michele Catanzaro

Zdá sa, že verejný názor na nanotechnológie ovplyvnia náboženské viery. Ak neboli bravčové rezne nikdy súčiastkou živého bravovho tela, sú podľa halalského predpisu (obdoby židovského kóšerového predpisu) zakázané?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Viera vo vedu

Saturday, 1 June 2013 | Zošity humanistov č. 96 | 12 Komentárov

R. Škoda

Ako neveriaci v nadprirodzeno samozrejme verím vo vedu a tu mi prichádza veľmi vhod záver štúdie výskumného tímu oxfordského psychológa Miguela Fariasa, že viera vo vedu pomáha takým, ako som ja, vyrovnať sa so stresom a existenčnou úzkosťou.

„Napriek rozličným metódam ponúkajú aj veda aj náboženstvo mocné vysvetlenia sveta“, píšu v Journal of Experimental Social Psychology, „čo v stresových situáciách pôsobí na intuitívnej úrovni a poskytuje útechu a dáva istotu.“ Pri argumente útechy teda nepôsobí faktor (hocakého) náboženstva, ako sa často hlása a uznáva, ale faktor viery – jedno, či v nadprirodzené či svetské veci.

Science and Religion Today

tags ,

Recenzia: Július Krempaský: Veda verzus viera

Monday, 1 May 2006 | Zošity humanistov č. 55 | Nekomentované

Adam Roman

Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2006 !!!

Keď prof. Krempaský zverejnil svojich 10 esejí o vzťahu vedy a kresťanstva v zborníku „Kresťanstvo a fyzika”, ktorý vydal v r. 2001 Spolok sv. Vojtecha v Trnave, nemal som žiadne formálne námietky.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Bol Einstein veriaci človek?

Saturday, 10 January 2004 | Zošity humanistov č. 41 | 16 Komentárov

Rastislav Škoda

Iste sa vám už stalo, že vás v diskusii oponent „upozornil”, že Voltaire sa pred smrťou vyspovedal, že Darwin bol hlboko veriaci človek (podľa Stohla „veriaci veľduch”), alebo že dokonca Einstein veril v existenciu boha. Zborník Kresťanstvo a fyzika (SSV, Trnava 2001) sa podobnými nezmyslami hemží. J. Krempaský sa v jednom článku trikrát odvoláva na Einsteina citáciami typu

„Viera bez vedy je slepá, veda bez viery je chromá.”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Dialóg vedy a viery je bolestivý

Tuesday, 8 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Na tému „vzťah vedy a viery“ sa možno dočítať všeličo, napr. aj konštatovanie už v nadpise článku, že je „bolestivý“ – pozri Sme, príloha Veda z 13. 2. 2003. Darmo však hľadám v článku vysvetlenie tohto bôľu, iba sa opakuje, že „vzťah teológie a vedy je v súčasnosti neraz bolestivý, napriek tomu túto oblasť čaká veľká budúcnosť“.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Prírodné vedy a kresťanstvo – 1. Evolúcia

Thursday, 9 January 2003 | Zošity humanistov č. 35 | Nekomentované

Adam Roman

“Úsilie pochopiť Vesmír je jednou z veľmi mála vecí,
ktoré dvíhajú ľudský život trochu nad úroveň frašky
a dávajú mu niečo z krásy tragédie.” 

                               Steven Weinberg, Prvé tri minúty

Keď som písal esej o vzťahu niektorých vedcov k viere, nevedel som o dvoch slovenských knihách, ktoré sa zaoberajú vzťahom vedy a viery - možno vtedy ešte neboli ani na svete.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Pozoruhodný vzťah Maxa Plancka k náboženstvu

Tuesday, 8 January 2002 | Zošity humanistov č. 29 | 2 Komentárov

Adam Roman

Názor, že kladný vzťah významného fyzika k náboženstvu dokazuje pravdivosť náboženstva, alebo aspoň pravdivosť tvrdenia, že medzi vedou a vierou niet rozporu, je mylný. Je to klasický (a chybný) argumentum ad hominem, ktorý sa v bulvárnej forme vyskytuje napríklad vtedy, keď odmietame názory niekoho len preto, že je špinavý. Aj bezdomovec však môže mať v konkrétnej veci pravdu a naopak, nemusí ju mať človek vysoko postavený a vzdelaný.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Svet bez dúhy?

Monday, 5 November 2001 | Zošity humanistov č. 28 | Nekomentované

Wayne Anderson

Veda a viera

Prečítajme si v biblii text Gn, 9,12-13: A Boh hovoril ďalej:

„Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram na večné pokolenia medzim  mnou a vamia všetkými živými bytosťami, čo sú s vami: Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou.”

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Veda a viery – Rozhovory

Friday, 1 October 1999 | Veda a viery, Jacquard a Lacarriere | 6 Komentárov

 

Albert JacquardJacques Lacarri?re

I.

Jacques Lacarri?re: Dám vám otázku, ktorá ma už dávno trápi, ale najprv by som chcel pripomenúť skutočnosť, že na jednej strane nám úžasný pokrok vedy za posledné polstoročie umožňuje vidieť svet podstatne inakšie, než sa ľuďom javil pred päťdesiatimi rokmi, ale na druhej strane mám dojem, že napriek všetkým možnostiam šírenia informácií, napriek tlači, rádiu, televízii a dokonca i satelitom, len nepatrná časť týchto nových objavov sa dostane až k širokému publiku a zaujme a poučí ho. Zdá sa, že v podstate sa nič nezmenilo na spôsobe, akým sa väčšina smrteľníkov díva na svet. V jednom z najserióznejších amerických časopisov, vydáva ho princetonská univerzita, som čítal, že 47 % Američanov ešte verí, že boh stvoril svet asi pred desaťtisíc rokmi. Nie je to aj pre vás na zúfanie?

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu