Viedenskí študenti

Odhalenie pamätnej tabule akademika Ivana Braunera

Saturday, 25 May 2013 | Viedenskí študenti | Nekomentované

Mgr. Ľudmila Kundríková

Uplynul takmer presne rok, čo bola vo vstupnej hale Ústavu epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF v Košiciach odhalená pamätná tabuľa akademika Františka Nižnánskeho pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín, aby sa 30. 10. 2012 odhaľovala o poschodie vyššie ďalšia pamätná tabuľa venovaná ďalšej významnej osobnosti veterinárnej medicíny – akademikovi Ivanovi Braunerovi, zakladateľovi slovenskej veterinárnej vedy a výroby veterinárnych biopreparátov na Slovensku.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Žuffa Alojz – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Alojz Žuffa sa narodil 5. júna 1924 v Zemianskej Dedine, okres Dolný Kubín, dnes Tvrdošín. Jeho otec Tomáš Žuffa bol roľník. Bol Slovák a silný katolík. Maturoval v roku 1943 na Slovenskom štátnom reálnom gymnáziu v Dolnom Kubíne.

› Čítaj ďalej

tags ,

Zubo Jozef – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Jozef Zubo sa narodil 3. januára 1922 v Opatovej, okres Trenčín. Jeho matka Mária Zubová bola roľníčka. Bol Slovák a katolík. Maturoval v roku 1940 na Štátnom gymnáziu v Trenčíne.

› Čítaj ďalej

tags ,

Zubaj Ján – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Ján Zubaj sa narodil 20. novembra 1921 v Ploštíne, okres Liptovský Sv. Mikuláš. Jeho otec, Ján Zubaj, bol úradník. Bol Slovák a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval v roku 1940 na II. slovenskom štátnom gymnáziu v Bratislave.

› Čítaj ďalej

tags ,

Zlínsky (Zelmanovič) Arnošt – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Arnošt Zlínsky (Zelmanovič) sa narodil 23. apríla 1918 v obci Tašuľa (vtedy Tašoľa) v okrese Sobrance. Pôvodne udal izraelské náboženstvo, neskôr to bolo na imatrikulačnom liste prepísaní na gréckokatolícke. Podobne bolo pôvodné meno Zelmanovič prepísané na Zlínský – v obidvoch prípadoch bez udania dátumu. Materinský jazyk mal slovenský.

› Čítaj ďalej

tags ,

Zelenka Pavel – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Pavel Zelenka sa narodil 30. augusta 1921 v Gajaroch, okres Malacky. Jeho otec Pavel Zelenka bol roľník. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Slovenskom reálnom gymnáziu františkánov v Malackách v roku 1942.

› Čítaj ďalej

tags ,

Zeisel Andreas – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Andreas Zeisel sa narodil 2. septembra 1921 v Nemeckom Pravne, okres Prievidza. Bol nemeckej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Jeho nebohý otec František Zeisel bol baník.

› Čítaj ďalej

tags ,

Zámbó Štefan – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Štefan Zámbó sa narodil 18. augusta 1920 v Iži, okres Komárno. Bol rímskokatolíckeho vyznania a maďarskej národnosti.

› Čítaj ďalej

tags ,

Zavilla Eugen – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Eugen Zavilla sa narodil 4. apríla 1921 vo Zvolene. Jeho otec Ignác Zavilla bol železničiar. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Reálnom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi v roku 1941.

› Čítaj ďalej

tags ,

Wimmer Abraham – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Abraham Wimmer sa narodil 7. mája 1909 v Medzilaborciach. Bol židovskej národnosti aj náboženstva.

› Čítaj ďalej

tags ,

Volko Pavel – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | 1 Komentár

Pavel Volko sa narodil v Štrbe 31. októbra 1916. Bol slovenskej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na reálnom gymnáziu.

› Čítaj ďalej

tags ,

Vodrážka Jozef – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | 1 Komentár

Jozef Vodrážka sa narodil 2. februára 1922 v Málinci, okres Poltár. Jeho otec Jozef bol obchodník. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Štátnom gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1941.

› Čítaj ďalej

tags ,

Vlha Jozef – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Jozef Vlha sa narodil 28. novembra 1923 v Rakoviciach, okres Piešťany. Jeho otec Jozef Vlha bol robotník. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Slovenskom štátnom gymnáziu v Piešťanoch v roku 1943.

› Čítaj ďalej

tags ,

Viršík Jozef – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Jozef Viršík sa narodil 4. septembra 1913 v Bratislave. Bol slovenskej národnosti.

› Čítaj ďalej

tags ,

Venglarčík Jozef – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Jozef Venglarčík sa narodil 25. februára 1922 v Levoči, osada Levočská Dolina. Jeho otec Juraj bol lesný robotník. Matka Žofia bola rodená Mlynarčíková. Zo 6 detí po 1. svetovej vojne umreli 4 na šarlach. Ostal mu brat Ján, narodený v roku 1918. V roku 1936 mu otec náhle umrel – ako 48-ročný. Jozef mal vtedy 14 rokov.

› Čítaj ďalej

tags ,

Valko Ferdinand – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Ferdinand Valko sa narodil 19. februára 1920 v Krakovanoch, okres Piešťany. Jeho otec Gašpar Valko bol roľník. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Skalici.

› Čítaj ďalej

tags ,

Turkovič Rudolf – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | 2 Komentárov

Rudolf Turkovič sa narodil 15. apríla 1914 v Skalici ako syn Pavla Turkoviča, roľníka. Bol slovenskej národnosti. Maturoval na Masarykovom štátnom gymnáziu v Skalici v roku 1934.

› Čítaj ďalej

tags ,

Topoľský Július – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Július Topoľský sa narodil 27. novembra 1920 v Žiline. Bol katolík slovenskej národnosti.

› Čítaj ďalej

tags ,

Timko Ján – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Ján Timko sa narodil 16. 12. 1916 v Lowell Wille, Ohio, USA. Veterinárstvo začal študovať 2. 10. 1935 zápisom do 1. semestra na VŠV v Brne. Keď mal na jeseň 1939 absolvovaných 8 semestrov a 1. 10. 1939 dostal absolutórium, zavreli Nemci všetky vysoké školy v Protektoráte Čechy a Morava.

› Čítaj ďalej

tags ,

Thurring Alexander – životopis

Saturday, 26 November 2011 | Viedenskí študenti, Životopisy | Nekomentované

Alexander Thurring sa narodil 5. marca 1917 v Spišskej Novej Vsi. Bol maďarskej národnosti a evanjelik a. v. Maturoval na reálnom gymnáziu.

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu