Vietnam

Masmédiá mlčia o agent orange

Monday, 19 April 2010 | Zošity humanistov č. 82 | 2 Komentárov

Dave Lindorff

Stotisíce vietnamských veteránov dostalo dobrú, čo aj pochmúrnu správu: ich úrad, Veterans Administration, oznámil, že k 11 chorobám, ktoré vyvoláva vystavenie preparátu agent orange (herbicíd a defoliant s obsahom dioxínu), pridal ďalšie tri choroby, a to Parkinsonovu chorobu, ischemickú chorobu srdca a rakovinu typu vlasatobunková leukémia. To znamená, že tí veteráni džungľovej vojny, ktorí v uniforme strávili na vietnamskej zemi čo len jeden deň, dostanú automaticky zadarmo lekárske a nemocničné ošetrenie, ktoré si dosiaľ mnohí nemohli dovoliť.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Komunisti miernia biedu

Saturday, 2 December 2000 | Zošity humanistov č. 22 | Nekomentované

Georg Blume

V boji proti chudobe sú západné recepty nanič

Všetko vyzeralo tak, ako keby boli socálni demokrati na sumite v Okinawe vyhrali. Ani slovo o hospodárskej konjunktúre od vládnych predstaviteľov USA, Japonska, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Talianska a Kanady. Miesto toho sa chce skupina siedmich najbohatších štátov sveta plus Rusko (G-8) „otvoriť”.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu