Williamsom Richard

Sabotáž dialógu medzi kresťanmi a Židmi

Sunday, 1 February 2009 | Zošity humanistov č. 75 | 1 Komentár

Rastislav Škoda

Pápež Benedikt XVI. prijal biskupa Richarda Williamsona, ktorý popiera holokaust, späť do lona svojej cirkvi a dekrétom z 24. januára zrušil exkomunikáciu jeho a ďalších troch biskupov arcikonzervatívneho Bratstva sv. Pia X. svojím predchodcom Jánom Pavlom II. z roku 1988; vtedy týchto biskupov vysvätil francúzsky arcibiskup Lefebvre (zomrel r. 1992) bez súhlasu pápeža.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu