Wilson Edward O.

Organizované náboženstvo je zdrojom všetkých ťažkostí

Tuesday, 22 May 2012 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 92 | Nekomentované

Ben Johnson

Najväčšia katolícka univerzita v USA predstaví na kombinovanom slávnostnom otvorení rečníka, ktorý verí, že „z extinkcie ľudstva by ostatný život na Zemi ohromne profitoval“, ktorý považuje „kresťanstvo za najnebezpečnejšiu oddanosť nejakej veci“ a ktorý vyzýva k všemožnému oslabovaniu „rozkladných a utláčajúcich inštitúcií organizovaného náboženstva“.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Predstav si, nebo neexistuje – 2. kapitola

Tuesday, 31 May 2011 | Knihy, Predstav si, nebo neexistuje | 1 Komentár

Láska k životu

Interview s E. O. Wilsonom

Plodný autor a vysokoškolský učiteľ Edward O. Wilson, teraz už na odpočinku, bol profesorom entomológie na Múzeu porovnávacej zoológie Harvardovej univerzity. Je známy ako otec sociobiológie. Zhováral sa s ním Timothy J. Madigan, vydavateľ FREE INQUIRY.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Predstav si, nebo neexistuje: Hlasy sekulárneho humanizmu

Monday, 30 May 2011 | Knihy, Predstav si, nebo neexistuje | Nekomentované

(Imagine There’s No Heaven: Voices of Secular Humanism)

Vyd. Matt Cherry, Tom Flynn a Timothy Madigan

Preložil Rastislav Škoda

© 1997, the Council for Secular Humanism

PO Box 664, Amherst, NY 14226-0664

www.secularhumanism.org

All rigts reserved

› Čítaj ďalej

tags , , , , , , , , , , , , , ,

Láska k životu

Saturday, 6 March 1999 | Zošity humanistov č. 05 | Nekomentované

Edward O. Wilson a Timothy J. Madigan

FREE INQUIRY: Vo svojej novej knihe Diversity of Life (Rozličnosť života) píšete, že environmentálne problémy sú v podstate etické. Môžete vysvetliť, čo tým myslíte?

EDWARD O. WILSON : Environmentálne problémy sú v podstate etické preto, lebo riešenia, ktoré hľadáme, závisia od toho, do akej miery sa hodnotíme ako osobitný druh, a od toho, akú budúcnosť predpokladáme pre seba a pre našich potomkov. Z takýchto úvah vyplývajú naše rozhodnutia a predpisy, čo je dobré pre ľudstvo a pre naše životné prostredie. › Čítaj ďalej

tags , , , , , , ,

Späť k Osvietenstvu

Saturday, 9 January 1999 | Zošity humanistov č. 04 | Nekomentované

Edward O. Wilson

Osvietenstvo znamenalo začiatok modernej intelektuálnej tradície západu a jeho kultúry. No kým sa rozum považoval za rozhodujúci znak ľudského rodu a myslelo sa, že ho treba len trochu kultivovať, aby rozkvitol na celom svete, neuspelo. Ľudstvo mu nevenovalo dosť pozornosti a rozmýšľalo inakšie. Príčiny úpadku Osvietenstva, ktorý pretrváva do dnešných dní, osvetľujú labyrint nevyčerpateľných ľudských motivácií. Oplatí sa položiť si otázku, najmä v dnešnej zime kultúrnej nespokojnosti, či je možné oživiť pôvodného ducha Osvietenstva – dôveru, optimizmus a pohľad do budúcnosti…

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu