zapatisti

Udrela hodina civilnej spoločnosti

Thursday, 16 December 1999 | Zošity humanistov č. 12 | Nekomentované

Manuel Vázquez Montalbán

(Poznámka prekladateľa v septembri 2008: Pôvodne sme prekladali oficiálne označenie revolucionára Marcosa za „subcomandante“ ako „zástupca veliteľa“. Hodnosť subkomandanta však v žiadnej armáde neexistuje a teda sa nedá prekladať podľa zmyslu ako „zástupca veliteľa“. Treba prekladať doslovne vymyslenou hodnosťou „podveliteľa“, resp. ostať pri „subkomandantovi“. V celom texte teda tento preklad meníme.)

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Komentár k obsahu ZH č. 3

Wednesday, 30 December 1998 | Zošity humanistov č. 03 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Zošity humanistov majú za cieľ uverejňovať preklady článkov zo svetovej tlače, ktorým sa naše redakcie vyhýbajú, lebo sú písané v duchu sekulárneho humanizmu, t. j. racionalizmu, voľnomyšlienkarstva, agnosticizmu až ateizmu. Považujeme ich za aktuálne, i keď sú niekedy staršieho dáta, ako boli eseje Bertranda Russella v prvom a druhom čísle.

› Čítaj ďalej

tags ,

Štvrtá svetová vojna sa začala

Wednesday, 30 December 1998 | Zošity humanistov č. 03 | Nekomentované

Podveliteľ Marcos

Voľby 6. júla 1997 znamenali v Mexiku opravdivé politické zemetrasenie. Po prvý raz po skoro sedemdesiatich rokoch stratila Ústavná revolučná strana (ÚRS) absolútnu väčšinu v parlamente, kontrolu viacerých štátov, ako aj radnicu v Mexiku; túto získal Cuauhtémoc Cardenas, vodca Revolučnej demokratickej strany (RDS) a sociálny demokrat. V Chiapas nedala ZANO presné smernice pre tieto voľby a stiahla sa do svojej svätyne pod stromy lacandonských lesov. Odtiaľ nám jej šéf, podveliteľ Marcos, poslal nasledovnú originálnu geostrategickú analýzu novej medzinárodnej situácie“ (takto uvádza túto publikáciu Le Monde diplomatique na prvej strane augustového čísla 1997).

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Žiť s kameňmi

Wednesday, 30 December 1998 | Zošity humanistov č. 03 | Nekomentované

John Berger

Opísali ste, Marcos, sedem častíc puzzlu, ktoré nemôžu nikdy zapadnúť do seba. Každá z nich je taká ťažká ako granit. Tento puzzle je produktom nového svetového poriadku, nanúteného neoliberalizmom. Hovoríte, že štvrtá svetová vojna sa už začala a protivníci, súperiaci o časti trhu, sejú po krajinách rozklad. Koniec nášho storočia sa stal novým vekom temna. Isto-iste.

› Čítaj ďalej

tags , , , , ,

Aktuálne nebezpečenstvo vojny v Chiapas

Wednesday, 30 December 1998 | Zošity humanistov č. 03 | Nekomentované

Le Monde diplomatique uverejnil v májovom a októbrovom čísle 1998 túto výzvu:

V týchto časoch strachu a rastúcej rezignácie všade vo svete by sa mohlo pre nás Chiapas stať prameňom novej nádeje. Hŕstka Indiánov tu svojimi hodnotami, osvedčenými počas storočí spoločného života a solidarity, vzdoruje hromadnej nezamestnanosti, likvidácii sociálnych výdobytkov a bezhraničnej ekonomickej globalizácii. Cítime k nim duchovnú spolupatričnosť, ako to býva vo veľkej rodine.

› Čítaj ďalej

tags , , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu