zemetrasenie na Haiti

Haiti a Kuba

Friday, 29 January 2010 | Zošity humanistov č. 81 | Nekomentované

Jaroslav Kojzar

Keď som počul prvé spravodajstvo z desivého zemetrasenia z Haiti, nemohol som sa nespýtať: A čo Kuba? Tá je predsa najbližšie a najľahšie sa dostane do Port-au-Prince. Medzi Dominikánskou republikou a Haiti sú vysoké hory a lesy a zrejme aj nie veľmi schodné komunikácie, ale medzi Kubou a Haiti je len málo široký prieliv Windward. Čo teda robili Kubánci? Prečo tam neboli prví?

› Čítaj ďalej

tags ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu