Nie v našom mene!

Wednesday, 13 November 2002 | Zošity humanistov č. 34

AFP

Svetové masmédiá venovali málom pozornosti vnútorným protestom, ktoré vyvolávajú vojnové projekty prezidenta Busha. Odpor proti nim rastie aj v USA. Francúzska tlačová agentúra uverejnila znenie výzvy Združenia Nie v našom mene (Not in our name), ktoré organizovalo 6. októbra 2002 manifestácie, na ktoré prišli desaťtisíce ľudí. Ako platený inzerát bola Výzva uverejnená vo viacerých denníkoch typu New York Times a vyberáme z nej:

Podpisovatelia tejto proklamácie vyzývajú ľud Spojených štátov, aby odolával politike, uskutočňovanej od 11 septembra 2001, ktorá vážne ohrozuje záujmy celého sveta.

Veríme, že národy a štáty majú právo slobodne si voliť svoj osud - bez zásahov mocností …
V mene amerického národa si Bushova vláda za skoro jednohlasnej podpory Kongresu osobuje právo zakročiť svojou vojenskou mocou kdekoľvek a kedykoľvek …
V našom mene vytvára vláda dva druhy ľudí: jedných, čo majú základné ľudské práva a druhých, čo ich nemajú…

Hovoríme: NIE V NAŠOM MENE ! Odmietame stať sa spoluvinníkmi …
Voláme všetkým Američanom, aby sa pripojili k nášmu odporu … Inšpirujú nás izraelskí rezervisti, ktorí odmietajú slúžiť na obsadených územiach, i keď ich za to čaká trest … Pripomíname aj príklady rezistencie a prebudenia svedomia v našej národnej minulosti - u tých, čo bojovali proti otrokárstvu alebo sa vzpriečili proti vojne vo Vietname …
Svet čaká na náš hlas a mal by ho počuť … Že sa staviame proti vojne a proti potláčaniu práva na jej odmietnutie …

Medzi podpisovateľmi sú: Noam Chomsky, Martin Luther King III, Edward Said, Gore Vidal, Kurt Vonnegut a iní.

Nepodpísali sa, ale verejne sa proti rozpútaniu vojny vyslovujú a hlasne protestujú aj viacerí penzionovaní generáli:

Anthony Zinni, ktorý v rokoch 1999-2001 viedol ústredné vojenské velenie. Podľa jeho názoru by Bagdad mal byť na 6. alebo 7. mieste priorít, ďaleko za palestínsko-izraelským problémom, za Iránom (kde treba podporovať reformistov) a Afganistanom (kde je cieľom stabilizácia).

Norman Schwarzkopf viedol v roku 1991 operáciu „Púšťová búrka” proti Iraku.

Wesley Clark, šéf vojsk NATO, ktoré v r. 1999 viedli vojnu proti Kosovu.

Prameň: Agence France Presse, 10. októbra 2002.

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu