Plán výučby ateizmu v anglických školách

Monday, 10 May 2004 | Zošity humanistov č. 43

Sarah Cassidyová

Podľa správy z prameňa blízkeho laburistickej strane (IPPR, Inštitút pre výskum verejného školstva), majú sa  anglickí žiaci učiť o ateizme, a to v rámci doterajšej náboženskej výchovy, aby sa tento predmet stal v modernom svete príťažlivejším. Názov učebného predmetu sa má zmeniť z „náboženskej výchovy” na „náboženskú, filozofickú a morálnu výchovu”.

Smernice pre školy o tom, ako sa má učiť o viere ateistov, agnostikov a humanistov, pripravuje Úrad pre kvalifikáciu a vzdelanie v spolupráci s Oddelením pre výučbu IPPR.

V správe IPPR sa hovorí, že súčasné pronáboženské a protivedecké trendy mnohých lekcií vo výučbe náboženstva volajú po náprave. A keďže väčšina obyvateľstva nechodí v nedeľu do kostola,  nemá zmysel sprostredkovať deťom len články náboženskej viery.

V roku 1980 už len 19 % dospelej populácie patrilo k nejakej cirkvi, mešite, synagoge alebo chrámu. V roku 1990 kleslo toto číslo na 17,5 % a v roku 1999 chodilo týždenne do kostola len 7 % Britov.

Školy musia poskytovať náboženskú výchovu všetkým žiakom a táto je zatiaľ jediným povinným predmetom,  ktorý nemá celoštátny jednotný program.

Ben Rogers z IPPR zdôraznil, že predmet náboženská výchova nemá byť zrušený, ale aktualizovaný.

„Keďže už len 7 % Britov chodí do kostola, mnohí by chceli, aby náboženstvo prestalo byť povinným predmetom. Nesúhlasíme. Náboženská výchova má v učebnom pláne dôležité poslanie, ale len ak sa bude aktualizovať.”

Vylúčiť náboženstvo zo zoznamu predmetov, resp. nepripustiť na školách prejavy náboženskej viery, ako sa to deje napríklad vo Francúzsku, neodstráni náboženské konflikty. Ak na ne zapôsobí, tak len negatívne, ich zosilnením. No súčasná náboženská výučba má často pronáboženský a neraz priam protivedecký charakter. Pritom mladí ľudia čoraz viac premýšľajú a hľadajú; filozofia je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich učebných predmetov. Svetonázorová výchova má mládež vyzbrojiť na preverovanie a hodnotenie náboženských a nenáboženských názorov, povzbudzovať ich zvyky kritického uvažovania a premyslenej argumentácie.”

Prameň: Sarah Cassidy, “Atheism lessons planned for schools”; Independent Digital (UK); http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/atheism-lessons-planned-for-schools-570143.html

tags , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu