Úspešný turecký protest v Berlíne – genocída na Arménoch vypadla z učebných plánov

Friday, 11 March 2005 | Zošity humanistov č. 48

Dieter Salzmann

Po písomnej a osobnej intervencii tureckého generálneho konzula bola z učebného plánu pre 9. a 10. triedu v Brandenbursku vyškrtnutá veta, týkajúca sa genocídy arménskeho obyvateľstva tureckou armádou v rokoch 1915/1916.

„Téma genocídy je taká dôležitá, že sa nedá vyjadriť jednou polvetou a jedným príkladom”, vysvetľuje teraz zástupca Ministerstva školstva p. Hainz.

Učebný plán pre dejepis v 9. a 10. triede predpisuje v kapitole „Vojna - technika - civilné obyvateľstvo” prebrať pod heslom „Odľudštenie (každodenné boje)” komplexy tém „Vybočenie vojen; etnické čistky; vyhubenie obyvateľstva a genocída”. Až donedávna bol na tomto mieste vysvetľujúci dodatok: „slovami napr. genocída na arménskom obyvateľstve Malej Ázie”.

Hainz dodáva, že sa pripravuje metodika, ktorá tento komplex spracuje obsiahlejšie a s viacerými príkladmi; samozrejme tam nebude chýbať genocída na Arménoch, ktorá sa nedá poprieť.

Brandenburské učebné plány boli dosiaľ v Nemecku jediné, ktoré spomínali vraždenie Arménov. Bola to prvá genocída novších dejín, padlo jej za obeť 500 000 až 1,5 milióna ľudí a preto ju historici osobitne vyzdvihujú. Turecko ju popiera a snaží sa vymazať ju z pamäti národov. Pre predsedu Ústrednej rady Arménov v Nemecku Šavarša Ovasapjana je odpoveď Ministerstva školstva na diktát z Ankary „škandálom” a urážkou Arménov.

Nebolo to po prvý raz, čo sa Turecko pokúsilo robiť nátlak na brandenburskú vládu vo veci Arménov. Pred štyrmi rokmi sa Turci pokúšali zabrániť zriadeniu pamätného miesta pre Johannesa Lepsiusa, kronikára arménskej genocídy v Potsdame - nadarmo.

Prameň: Dieter Salzmann, Die Welt, 26. 01. 2005

Uvedomme si, že milióny ľudí veria na duchov - ale ani jeden ich nezbožňuje v nezdanených chrámoch s nekontrolovanými príjmami pod vedením vyškolených odborníkov. Duchovia nemajú ten rešpekt ako bohovia. Ale či sú niečo iné? - G.P. Harrison.

tags , , ,

Zatiaľ bez komentárov.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu