Narodená na rodenie: Interview s Vyckie Garrisonovou, ktorá zutekala z kviverfulského hnutia

Wednesday, 22 July 2015 | Preľudnenie, Zošity humanistov č. 105

Sarah Jonesová a Vyckie Garrisonová

Sarah Jonesová: Môžete nám definovať kviverfulské hnutie a povedať, aké patriarchálne predstavy ho charakterizujú?

Vyckie Garrisonová: Quiverfull (plný tulec) je pravičiarske politické hnutie, presadzujúce kresťanský biblický patriarchálny spôsob života. Jeho cieľom je predstava veľkej šťastnej tradičnej biblickej (fundamentalistickej) rodiny, ktorá infikuje každý detail života veriaceho. V prvom rade trvá na tom, že manžel je hlavou domácnosti a manželka je mu len podriadenou „pomocníčkou“. Výraz tulec (kuša, pošva, ochranný obal) pochádza zo 127. verša Žalmov biblie, ktorý prirovnáva deti k šípom v ruke mocného muža a znie: „Požehnaný je muž, ktorý ich má plný tulec.“

Príslušníci hnutia odmietajú všetky formy antikoncepcie či kontroly pôrodnosti a pri svojom plánovaní (či skôr neplánovaní) rodiny sa spoliehajú na Boha.

S. J.: Čo znamenajú takéto názory pre ženy a dievčatá v takýchto rodinách? Môžete uviesť príklady, čo tieto očakávajú od života a čo by prekvapilo našich čitateľov?

V. G.: Ideály hnutia Quiverfull sa spravidla prejavia početnejšími ako priemerné rodiny – pozri napríklad, na rodinu Jima Boba a Michelle Duggarových v Tontitown, Arkansas, USA, majúcich 19 vlastných detí a ďalšie očakávajú. Manželka rodí deti, doma ich vyučuje a skromne oblieka, vedie domácnosť, ale v prvom rade obsluhuje a podriaďuje sa svojmu „pánovi“.

Jediný spôsob, ako sa môže žene podariť úspešne viesť takú veľkú a náročnú rodinu, je možnosť spoliehať sa na staršie dcéry, ktoré vo veku 12 rokov musia byť schopné viesť domácnosť vrátane prípravy všetkých jedál, prania a upratovania, starostlivosti o mladších súrodencov a ich školenia/vzdelávania (vyučovania) doma. Nie sú zriedkavé prípady, že dievčatá to všetko ovládajú už ako osem alebo desaťročné, kým ich matky sú stravované rodením stále ďalších „šípov“ do tulca svojho manžela.

Od najútlejšieho veku sa dcéry učia, že cieľom ich života je slúžiť mužovi, ktorého autoritu im ich Boh prikazuje rešpektovať. Kým žijú s rodičmi, slúžia svojmu otcovi (pomáhajúc matke viesť domácnosť a starať sa o deti). Platí absolútny príkaz, že musia ostať pannami. Čakajú, že raz stretnú jedného muža, ale vydajú sa za budúceho manžela až po otcom riadenom procese tzv. „pytačiek“. Ich vzdelanie smeruje len k získaniu domáckych schopností – stredná škola sa spravidla považuje za nepotrebnú a dokonca nebezpečnú pre duchovnú pohodu žien.

S. J.: Ako sa ospravedlňuje vláda patriarchu a ako to zodpovedá učeniu hlavných prúdov kresťanstva verzus fundamentalistické a extrémistické verzie kresťanstva?

V. G.: Som presvedčená, že kviverfulské hnutie je správne kresťanstvo, žité do svojich logických záverov. Keď kresťanské učenie vraví, že „manžel je hlava svojej manželky“ (Efez 5, 23), kviverfulskí veriaci to uvedú do praxe – a temer zakaždým sa manžel stane despotom vo svojej rodine.

Väčšina kresťanov má svoje ospravedlnenia pre prácu svojich žien mimo domácnosti, prečo nemajú viac ako dve deti a prečo ich neškolia doma. Keď sa spýtate priemerného evanjelikána, ako má vyzerať verne božská „biblická“ rodina, začne vám vyratúvať kviverfulské ideály:

 • Manžel je hlava domácnosti a konečná autorita (Efez 5, 23)
 • Manželky, podriaďte sa svojim manželom! (Kolos 3, 18)
 • Poslušnosť detí (Efez 6, 1)
 • Dôveruj Bohu vo veci plánovania rodiny, t. j. nepoužívaj antikoncepčné prostriedky (Žalm 127)
 • Ženy majú ostávať doma (Tit 2, 3)
 • Uč svoje deti doma (Mat. 12, 17) – Vráť Bohu, čo je božie – keďže deti nesú v sebe boží obraz, rodičia ich nesmú dať pod vládu cisára, t. j. do štátnych škôl. Pozri aj Deut. 6, 7.
 • Skromné oblečenie (1 Peter 3, 3)
 • Život bez dlžôb (Riman 13, 8)
 • Politická dominancia (Žalm 127) a mandát vládnutia (Gen 1, 28)

Priemerní kresťania veria temer všetkým princípom patriarchátu tak, ako ich učí kviverfulské hnutie. Je šťastím pre kresťanské ženy, že v súčasnosti len málo kresťanov uvádza do praxe kviverfulské obyčaje.

S. J.: Ako tieto presvedčenia vplývali na váš politický svetonázor, kým ste boli členkou hnutia? Nanucovali vám nejaký politický smer?

V. G.: Ako kviverfulská veriaca som sa považovala za „radikálne pre život”, čo vyzeralo takto:

Prečo sa kresťania snažia obmedziť veľkosť svojej rodiny používaním chemických antikoncepčných preparátov? Treba povedať pravdu, že naše uvažovanie spravidla sleduje potratovú kultúru – ďalšie deti znamenajú nepríjemnosti, finančné zaťaženie a obmedzenia životného štýlu – a všetko to úzko súvisí so snahou oddeliť sex od rozmnožovania. Ako môže cirkev očakávať, že bude autoritatívne kázať o zlách potratu nám, ktorí zrádzame hodnoty života a pre mentalitu plánovania rodiny?

Aj významné skupiny Pre život ako National Right to Life alebo Concerned Women for America boli pre mňa nudné. Bola som vystavená najkrajnejším aspektom dominancie (teokracie). Jamesa Dobsona, Tonyho Perkinsa a Dona Wildmona som mala za ľahké váhy; dávala som prednosť nekompromisnému Randallovi Terrymu a Paul dePairie bol ešte lepší. Keď prišiel do Nebrasky Flip Benham z Operácie za záchranu Ameriky, upiekla som mu zaprávané kura, pozháňali sme všetkých priateľov do našej obývačky a načúvali sme Flipovi, keď vysvetľoval, čo to v skutočnosti znamená zobrať útokom brány pekelné (Plánované rodičovstvo) a získať Ameriku späť pre Boha.

Možnosť ženskej „voľby“ bola pre mňa kliatbou, pretože som verila, že nepatrím sebe; bola som vykúpená (za cenu Kristovej krvi – 1 Kor 6, 20) a myslela som si, že preto musím „uctiť si Boha svojím telom“, pod čím sa rozumelo hlavne povinné porodenie siedmich „Ježišových pešiakov“, pritom viac ako raz bezmála strácajúc život.

S. J.: Sarah Palinová a Michele Bachmanová (politické aktivistky) sú toho názoru, že biblia by mala nahradiť ústavu USA, teda teokracia prevziať americkú vládu. Ako vás to učili, a ak nie, prečo?

V. G.: Keď som bola pevne presvedčenou veriacou kviverfulského hnutia, kládla som si otázku, ako môže Sarah Palinová ospravedlniť svoju politickú aktivitu, kým sú jej deti ešte doma (bola guvernérkou Aljašky a uchádzala sa o post viceprezidenta USA). Považovala som za iróniu, že hlásala ideály, podľa ktorých ženy nemali rozhodovať o mužoch, ba ani hlasovať o tomto probléme.

Napriek tomu som ju podporovala, pretože chápala a zastávala konzervatívne kresťanské „rodinné hodnoty“. Osobitne na mňa pôsobilo jej presvedčenie, že „Ameriku treba vrátiť Bohu“ – bola som presvedčená, že Sarah Palinová „to robí“. Samozrejme pod podmienkou, že to bude naozaj „biblická“, rozumej teokratická spoločnosť. Opustila som kviverfulské hnutie pred príchodom M. Bachmanovej, ale platí to aj o nej.

S. J.: Ako sa dnes dívate na toto krajne pravicové hnutie?

V. G.: Extrémne kviverfulské ideály najnovšie naberajú na význame v dôsledku nasledujúcich procesov:

V evanjelikálnej komunite sa šíri rastúci strach. Tento strach je výsledkom „kultúrnych vojen“, ktoré náboženská pravica vníma ako prehrávané na všetkých frontoch: gejovia vyhrávajú, feministky vyhrávajú, liberáli vyhrávajú, ateisti vyhrávajú, moslimovia vyhrávajú! A čo robí veci ešte horšími, žijeme na konci vekov – Antikrist je pripravený na odhalenie a armagedon je za rohom.

Medzi kultúrnymi vojnami a nezáujmom o nápravu zla je tento svet pre kresťanov priam hrozivým miestom a nabáda ich v stále rastúcom počte školiť, vzdelávať svoje deti doma, aby ich uchránili pred vplyvmi sekulárnej spoločnosti. Domáce vzdelávanie v kresťanskej komunite je úrodným poľom pre šírenie kviverfulských ideálov.

Keď rodičia navštívia kresťanský trh vzdelávania doma, ponúkajú sa im tam knihy o stvorení sveta a kresťanskej revizionistickej histórii; nájdu tam množstvo materiálov o „živote biblických rodín“. Rodinné hodnoty sú výnosný obchodný artikel. Výborne sa predáva ochrana: zaručené spôsoby, ako môžu kresťanskí rodičia izolovať svoje deti od tohto veľkého, hrozivého, bezbožného sveta.

Kým kresťanská komunita vzdelávania doma prekvitá, podomoví obchodníci a tucty zasielateľských kníhkupectiev s kviverfulskými princípmi zvyšujú svoj vplyv na pravicové zmýšľanie a politiku spoločnosti. Doug Phillips vyzýva na čajovej party (Tea Party) v San Antoniu „uctiť si svojich otcov“ (mysliac na patriarchát), poslanec Dan Webster odôvodňuje vedúce postavenia mužov vo vedení podnikov, Mike Huckabee navrhuje povinnú účasť na takýchto podujatiach komunity.

S. J.: Čo bolo najzávažnejšou príčinou vášho odchodu z hnutia?

V. G.: Môj život oddanej fundamentalistickej veriacej sa stal živým peklom fyzického, mentálneho a duchovného zneužívania. Všetky naše snahy poznať Boha, milovať ho, spoznať jeho vôľu a žiť podľa jeho pravidiel v znení Svätej biblie končili tým, že naša rodina sa išla zblázniť. Nenávideli sme sami seba, jeden druhého a všetci sme chceli umrieť.

Kviverfulské hnutie ponúka pre rodinné vzťahy jednotný konfekčný model, ale v skutočnosti to nikdy nefunguje. „Biblické rodinné hodnoty“ zamykajú mužov aj ženy do atavistických rodových rolí a tieto nedovoľujú jednotlivým rodinám maximalizovať sily a kompenzovať slabosti. Nakoniec je to nerealistické a neudržateľné. Veľmi náročný životný štýl kviverfulu je návod na zneužívanie, zanedbávanie, vysilenie a bláznovstvo.

S. J.: Mnohí ľudia nie sú schopní pochopiť, aká guráž bola potrebná na opustenie tohto hnutia. Môžete nám vysvetliť cenu tohto rozhodnutia a čo to hovorí o samotnom hnutí?

V. G.: Pre mňa to bolo skôr zúfalstvo ako odvaha – alebo odídem, alebo umriem. Keďže kviverful je všetko zahrnujúci svetonázor, spotrebuje všetky aspekty ženinho života – je to jej život. Aj pre zneužívanú ženu je ťažké opustiť svojho muža; ale pridajte k tomu pol tucta alebo viac detí, nepredajné pracovné schopnosti, keďže nemá strednú školu a desaťročia nepracovala mimo domu; treba pridať aj stratu celého podporného systému, keďže sa jej v momente odcudzili temer všetci kedysi rovnako zmýšľajúci priatelia. Do čerta!

Potraste celým problémom Boha a máte tu zdrvujúcu výzvu. Ak to niekto dokáže, sú to kviverfulské ženy; to sú najsilnejšie, najpodnikavejšie a najrozhodnejšie ženy, aké kedy žili. Prostredníctvom webovej stránky No Longer Quivering (Nikdy viac kviverful) som sa stretla s tuctami žien, ktoré už hnutie opustili, či práve opúšťali. Nie všetky sa stali ateistkami, ale ani jedna neunikla z osídiel bez vážnej zmeny svojej viery.

S. J.: Po čítaní vášho blogu som začala jasne rozoznávať viaceré patriarchálne agendy, ktoré som predtým (ako komplikovaná presbyteriánka) len cítila; presakovali do našej kultúry z neznámeho prameňa. Poznáte korene biblického patriarchátu z prvej ruky; vidíte jeho pôsobenie na náš politický obzor inakšie, ako ten, čo nemá vaše skúsenosti?

V. G.: Politická dominancia je kľúčový princíp kviverfulského svetonázoru. Jeho zakladajúci text, žalm 127, sľubuje, že muž, ktorého tulec je plný šípov, „nebude zahanbený, ale bude hovoriť s nepriateľmi v bráne“. Učili sme sa, že za biblických čias bola mestská brána miestom, kde mužský vodca národa robil rozhodujúce rozhodnutia týkajúce sa miestnej vlády.

Cieľom tulca plného bábätiek je:

 1. depopulovať (zbaviť potomstva) nepriateľa, t. j. bezbožníkov, liberálov, lesbické feministky atď. a
 2. vystreliť tieto početné šípy „priamo do srdca nepriateľa“. Týmto činom zamýšľame urobiť z našich detí vodcov hlavných inštitúcii našej spoločnosti: viera, rodina, výchova, umenie, obchod, médiá a vláda – sú známe ako Doktrína siedmich horstiev.

Vidím, že hnutie kviverful zrýchľuje implementáciu patriarchálnych a teokratických myšlienok a politík za používania pôsobivých obchodných metód, ktoré sa ukazujú osobitne efektívne v evanjelikálnej populácii.

Hierarchia. Tradícia. Kontrola. Privilégium. Konformnosť. Intolerancia. A hegemónia. To sú hodnoty pravicovej politiky. Pod rúškou „rodinných hodnôt“ presadzuje kviverfulské hnutie legitimitu pravicovej mizogýnickej agendy. Kde zbadáte pramienok, tam je kviverful prelomenie hrádzí narastajúce do povodne extrémizmu.

Či už dovolávaním sa tradície alebo autority, prírody alebo strachu, kviverfulskí vodcovia obstarávajú morálne ospravedlnenie pre pravicové politické boje, ktoré zúrili v našej krajine počas desaťročí. Pretože to boli hĺbaví ľudia s dobre definovanými a vysokomyseľnými návrhmi, ich vplyv dáva krídla politike, ktorá bola dosiaľ silne zakotvená váhou diskriminačných a nespravodlivých zásad pravice.

Dovoľte mi uviesť len jeden príklad.

Nezvedená moderná žena si myslí, že by bolo nezodpovedné a nepraktické vyhodiť všetky antikoncepčné pilulky a ponechať svoj reprodukčný život „v rukách pána Boha“. Nechajme ju však stráviť jeden víkend s Nancy Campbellovou na chate Cennejšie ako rubíny a vráti sa nám s novým chápaním sily materstva a s božou víziou rodiny. Aký vyšší cieľ tu môže existovať, aké lepšie využitie jestvuje pre jej čas, energiu a talent – než investovať sa sama do života vlastných detí? Ak si osvojí túto víziu, jej život sa môže od tejto chvíle obmedziť na starostlivosť o počatie, pôrod a výchovu toľkých „mocných božích bojovníkov“, ako je schopná vyprodukovať.

Inými slovami, učitelia kviverfulu sú majstri presviedčania. Majú schopnosť presvedčiť ženu, že nič NECHCE väčšmi, ako ostať doma, mať hŕbu detí a obsluhovať svojho muža. V dnešnom svete so zdanlivo neohraničenými možnosťami volieb pre ženu môže byť dobrá voľba ohromnou zodpovednosťou a pre ženu môže byť veľkým pokušením voliť situáciu, keď nemá inú voľbu.

S. J.: Ďakujem, Vyckie. Bolo veľmi poučné hovoriť s vami o viere a agende biblického patriarchátu, prenikajúcich do našich zákonov pričinením radikálnych náboženských vodcov.

O kviverfulskom hnutí sa čitatelia dozvedia viac na inšpiratívnom blogu Sarah Jonesovej No Longer Quivering.

Prameň: Sarah Jonesová, Born to Breed: An Interview With Quiverfull Walkaway Vyckie Garrison, PoliticusUSA’s Archives, 25. 6. 2011.

*

Inde na internete sme sa dočítali:

Za kviverfulských kresťanov sa označujú konzervatívne evanjelické a evanjelikálne manželské páry najmä v USA, ale aj v Kanade, Austrálii. na Novom Zélande, v Británii a inde. V deťoch vidia božie dary a všemožne podporujú rozmnožovanie; nepripúšťajú nijaký druh antikoncepcie. Veria, že Boh im dá toľko detí, koľko zvládnu vychovať. Rodina Duggarovcov ich má t. č. 19 a ďalšie očakávajú. Hoci sa táto rodina oficiálne nehlási k ideológii kviverfulských kresťanov, ich životný štýl je zrkadlom zásadných princípov tejto ideológie. Preto si pripomeňme pár faktov, ktoré je dobre vedieť.

Meno je odvodené z jednej pasáže v Biblii, a to zo 127. žalmu: „Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona. Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladých liet. Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil: neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.“

Čo hovoria lekári?

 • Že schopnosť ženy mať viac detí závisí čiastočne od jej všeobecného zdravia a čiastočne od génov.
 • Že po 5 – 6 deťoch je častejšie popôrodné krvácanie, ale že viacero detí chráni pred rakovinou prsníka a vaječníkov.

Nancy Campbellová napísala, že „lono ženy je zbraň proti satanovi“ a jeho plod „prinesie svetlo do temnoty“.

Kathryn Joyceová varovala, že vo Washingtone je málo konzervatívcov a že tomu by sa dalo odpomôcť, keby čo len 8 miliónov z dnešných amerických kresťanov začalo mať po 6 a viac „šípov pre tento boj“, takže by americká Kresťanská pravica mohla mať o jedno storočie 550 miliónov členov.

BBC poznamenáva, že kviverfulské hnutie vzniklo ako odpoveď na egoistický feminizmus a rastúcu prijateľnosť modernej antikoncepcie americkým kresťanstvom v druhej polovici 20. storočia. Je zaujímavé, že najprominentnejšími zástupcami hnutia boli ženy.

Mary Prideová napísala, že plánovanie rodiny je „matkou potratov“; že celá generácia mladých ľudí musela byť indoktrinovaná za ideál plánovania počtu detí, aby sa potrat stal populárnym.

Doug Phillips, často uvádzaný ako líder kviverfulského hnutia, priznal v roku 2013, že mal dlhší neprístojný pomer so ženou, ktorá nebola jeho manželkou. Jeho slovami: „Hoci sme sa ‚nepoznali‘ v biblickom zmysle slova, bolo to neprípustne romantické a zmyselné.“ O rok žalovala Lourdes Torres-Manteufelová Phillipsa a jeho organizáciu za mentálnu tieseň, vyvolanú zneužitím. Uviedla, že prvý raz stretla Phillipsa v roku 1999, keď mala 15 rokov a on ju tak zmanipuloval, že ju v roku 2007 vlákal do svojho bytu. Tu v noci opakovane vstúpil do jej spálne, dotýkal sa jej tela, masturboval a na ňu ejakuloval, hoci proti tomu protestovala.

tags , , , , , , , , ,

1 Comment to Narodená na rodenie: Interview s Vyckie Garrisonovou, ktorá zutekala z kviverfulského hnutia

Cyprian Cibrinka
July 25, 2015

Doplním, čo sa nehodilo do krámku:
“…bol stvorený ako muž a žena (porov. Gn 1, 27). Muž a žena sú si ako osoby rovní a ako mužská a ženská bytosť sa navzájom dopĺňajú [...] ďalej: manželstvo je ustanovené Stvoriteľom ako forma života, kde sa uskutočňuje také spojenie osôb, ktoré predstavuje výkon sexuálnych schopností [...]“

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu