7 faktov o ateistoch

Saturday, 21 May 2016 | Zošity humanistov č. 108

Michael Lipka

Odhadovať počet ateistov v USA je komplikovaná záležitosť. Niektorí dospelí sa označujú za ateistov, ale súčasne vravia, že veria v Boha alebo nejakého univerzálneho ducha. Iní sa priznávajú k členstvu v nejakej cirkvi (katolíckej, protestantskej alebo židovskej), ale vyhlasujú, že neveria v Boha.

Jedno je isté: Súčasne s nárastom počtu nábožensky neviazaných Američanov (mnohí z nich veria v Boha) zvýšil sa aj počet ateistov. Tu je niekoľko faktov o tejto skupine a o jej vierach:

1. Za posledných niekoľko rokov sa počet Američanov, ktorí sa identifikujú ako ateisti, zhruba zdvojnásobil. V roku 2014 zistil Výskumný ústav Pew, že 3,1 % dospelých Američanov odpovie, že sú ateisti, ak sa im položí otázka o ich náboženskej identifikácii; pri podobnom prieskume v roku 2007 dalo takú odpoveď len 1,6 % Američanov. Súčasne sa zvýšil počet agnostikov z 2,4 % na 4,0 %.

2. Vo všeobecnosti sú ateisti skôr muži a mladší, ako je priemer celej populácie. 68 % ateistov sú muži a ich stredný vek je 34 rokov, kým toto číslo pre celkovú populáciu dospelých je 46 rokov. Ateisti zvyknú byť bieli – 78 % ich je kaukazského poddruhu (rasy) proti 66 % celkovej populácie. Majú vyššie vzdelanie: 4 z 10 (43 %) absolvovali strednú školu – college – (proti 27 % celkovej populácie).

3. Tí, čo sa identifikujú ako ateisti, majú blízko k Demokratickej strane a politickému liberalizmu. Cez dve tretiny (69 %) ateistov sa identifikujú ako demokrati (alebo sa nakláňajú týmto smerom) a väčšina z nich (56 %) sa priznáva k politickému liberalizmu (porovnajte to s len 1 z 10, čo otvorene povedia, že sú konzervatívci). S veľkou prevahou schvaľujú ateisti rovnopohlavné manželstvá (92 %) a tri štvrtiny (74 %) uznávajú, že vládna pomoc chudobným robí viac dobra ako zla.

4. Hoci doslovná definícia výrazu „ateista“ identifikuje „osobu, ktorá (podľa Meriam-Websterovho slovníka) verí, že Boh neexistuje“, 8 % z tých, čo sa identifikujú ako ateisti, vraví aj, že verí na Boha alebo nejakého univerzálneho ducha; 2 % sú si v tomto ohľade dokonca „absolútne isté“. Alternatívne existuje veľa ľudí, ktorí sú podľa slovníkovej definície „ateisti“, ale sami sa ateistami necítia. Asi trikrát toľko Američanov (9 %) pripúšťa, že neveria na Boha alebo univerzálneho ducha, ako pripúšťa, že sú ateisti (3 %).

5. Neprekvapuje, že 9 z 10 otvorených ateistov vyhlasuje, že náboženstvo v ich živote nehrá veľkú, resp. nehrá žiadnu rolu. Temer všetci (97 %) sa priznávajú, že sa modlia zriedka, resp. nikdy. Pritom mnohí nevidia protirečenie medzi ateizmom a zaujatím svojho miesta vo svete. 3 z 10 (31 %) vravia, že pociťujú hlboký duchovný mier a osobnú spokojnosť aspoň raz do týždňa. Rovnaký počet (35 %) uvažuje často o zmysle a cieli života. Zhruba polovica ateistov (54 %) má v súvislosti s vesmírom častý pocit obdivu a úžasu; v roku 2007 to bolo len 37 %.

6. Pri prieskume nábožnosti v roku 2014 sme tým, čo sa sami cítili ateistami, položili otázku, ako často zdieľajú svoje názory na Boha a náboženstvo s inými nábožnými ľuďmi. Len asi 1 z 10 ateistov (9 %) povedal, že to robí najmenej raz do týždňa, kým dve tretiny priznali, že to robia zriedka, resp. nikdy. Na porovnanie: 26 % veriacich diskutuje o otázkach viery aspoň raz do týždňa s príslušníkmi iných náboženstiev; 43 % veriacich to robí zriedka alebo nikdy.

7. Prakticky žiadni ateisti (1 %) sa neobrátili k náboženstvu kvôli orientácii v otázkach dobra a zla, ale stále viacerí sa obracajú na vedu. Približne tretina ateistov (32 %) uvádza, že sa obracajú na vedu predovšetkým kvôli orientácií v otázkach dobra a zla, a to až 20 % v roku 2007. Veľké množstvo (44 %) sa stále odvoláva na „praktické skúsenosti a zdravý rozum“ ako ich primárneho sprievodcu na takéto otázky, čo je však pokles z 52 % v roku 2007.

Prameň: Michael Lipka, 7 facts about atheists, Fact Tank, 5. 11. 2015.

tags , , , , , ,

2 Comments to 7 faktov o ateistoch

Vladimír Benko
June 8, 2016

Pozor na preklad — “virtually” nie je “virtuálne” ;-)

Rastislav
August 13, 2016

Áno. Súhlasím. Text bol upravený.

Pridaj komentár

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu