Zošity humanistov č. 34

Ako vznikol Korán

Friday, 15 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Theodor Nöldeke

V koráne sa vyslovene píše, že ho Mohamedovi po kúskoch „dolu zoslal”, „zjavil” boh. Sprostredkovateľom bol anjel, ktorý má mená „duch”, „svätý duch” alebo „Gabriel”. Ten diktoval zjavenie prorokovi, ktorý slová opakoval a potom oznámil svetu.

› Čítaj ďalej

tags ,

Dvojitý pápež Ján XXIII.

Thursday, 14 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Emanuel Eckardt

Aj to je katolícka história

Jeden bol najdôležitejší pápež 20. storočia - pred 40 rokmi otvoril Druhý vatikánsky koncil. Druhý bol dobrodružný rytier šťastia, a bol vymazaný z dejín cirkvi. Aj to je katolícka história.

› Čítaj ďalej

tags , , , , , ,

Nie v našom mene!

Wednesday, 13 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

AFP

Svetové masmédiá venovali málom pozornosti vnútorným protestom, ktoré vyvolávajú vojnové projekty prezidenta Busha. Odpor proti nim rastie aj v USA. Francúzska tlačová agentúra uverejnila znenie výzvy Združenia Nie v našom mene (Not in our name), ktoré organizovalo 6. októbra 2002 manifestácie, na ktoré prišli desaťtisíce ľudí. Ako platený inzerát bola Výzva uverejnená vo viacerých denníkoch typu New York Times a vyberáme z nej:

› Čítaj ďalej

tags , ,

Zamyslenie nad pastierskym listom kardinála Korca

Tuesday, 12 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Adam Roman

Hoci je po udalostiach

“Moji pastieri nehľadali moje ovce,
pastieri pásli seba, nie však moje stádo.” (Ez 34, 8).

V súvislosti so sčítaním ľudu* považovala katolícka cirkev na Slovensku za potrebné vydať dokument s názvom “Pastiersky list biskupov Slovenska k sčítaniu ľudu”. Jeho autorom je “sám” kardinál Korec - ako užasnutým poslucháčom prezradil celebrant omše vysielanej Slovenským rozhlasom v nedeľu 20. mája 2001

› Čítaj ďalej

tags , ,

Bezverci a sexualita

Monday, 11 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Marion Sonnenmoserová

“Povedz mi, ako je to u teba s náboženstvom?”

pýtal sa Faust Margaréty a mal na mysli niečo celkom iné: chcel vedieť, s akým odporom musí počítať pri svojich (nekalých) úmysloch. Nová štúdia univerzity v Landau v Nemecku prichádza k záveru, že vplyv náboženstva na sexualitu už nestojí za zmienku.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Križiacke ťaženie proti rovnakopohlavným partnerstvám

Sunday, 10 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Zväz humanistov

Hrozením výpoveďou tým zamestnancom katolíckych zariadení, ktorí uzatvárajú do matriky zapísané rovnakopohlavné partnerstvá, sa katolícka cirkev v Nemecku naďalej pokúša diskriminovať páry homosexuálov a lesbičiek.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Prečo nie Palestínsko-Jordánsky štát?

Saturday, 9 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Reakcia na článok Paula Kurtza: Prečo by nie Palestínsko-Jordánsky štát? v č.33 ZH.

Už pri prečítaní titulku návrhu Paula Kurtza sa nanucuje otázka, prečo do toho miešať Jordánsko. Čoskoro zistíte, že v podstate ide o oblasť Gazy, ktorá podľa zakladajúceho aktu OSN o zriadení Židovského a Palestínskeho štátu z roku 1948 patrí tomu druhému, ale je od neho územne oddelená.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Vazalstvo – nová stratégia bezpečnosti USA

Friday, 8 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Ignacio Ramonet

Impérium nemá spojencov, má len vazalov. Zdá sa, že väčšina štátov Európskej únie zabudla na túto historickú skutočnosť. Pred našimi očami sa principiálne suverénne štáty na nátlak Washingtonu, ktorý ich núti pridaťsa do vojny proti Iraku, nechajú zredukovať do smutného postavenia satelitov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Ateisti všetkých krajín, spojte sa!

Thursday, 7 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

redakcia

Časopis diesseits uverejnil v „Rozprave” list jedného čitateľa, z ktorého vyberáme:

„Na základe svojho politického a svetonázorového (ateistického) presvedčenia som prišiel k záveru, že už dávno bolo načase politické združenie ateistických a ateizmu blízkych organizácií a mala sa založiť nezávislá ateisticko-laická strana. Existujúce strany sú pod takým nátlakom svojich kultúrnych, svetonázorových a ideologických predstáv a záväzkov, že nikdy neuskutočnia a možno ani nechcú odluku štátu od cirkvi, resp. náboženstva.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Presuny chudoby v Portugalsku

Wednesday, 6 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Hervé Dieux

Robotníci z východu v imigračnej krajine

Znepokojená volebnými úspechmi krajnej pravice sa Európska únia rozhodla dať na prvé miesto priorít boj proti ilegálnemu prisťahovalectvu. No ak niekam prídu biedni migranti z východu, je to preto, lebo ich tam pozývajú zamestnávatelia, ktorí využijú ich chúlostivú situáciu a znížia mzdy; pracovné predpisy im nerobia starosť. Dobrým príkladom je Portugalsko, kde stavebný priemysel vykorisťuje pracovnú silu z východnej Európy, ktorá je úplne v moci náborových mafií.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Skupinový portrét zo Svetovej banky

Tuesday, 5 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Jean Ziegler

Oddaní a účinní žoldnieri

Medzinárodná obchodná organizácia, Medzinárodný menový fond, Svetová banka … Tieto a iné medzinárodné finančné organizmy predstavujú svojou činnosťou strategické srdce liberálnej globalizácie (Francúzi hovoria radšej o mondializácii). S kúsavou iróniou nám Jean Ziegler predvádza, ako ich dirigenti - v tomto prípade riaditelia Svetovej banky - napriek boľavým neúspechom, často pohromám pre tretí svet, vedia vždy vynájsť teóriu na ospravedlnenie, vymotajú sa z protestných diskusií a zachovajú za každých okolností, in fine, smer určený “washingtonským konsenzom”.

› Čítaj ďalej

tags ,

Náhodná súvislosť čísiel

Monday, 4 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Internet

V súvislosti s teroristickým útokom 11. septembra 2001 som videl v novinách titulky typu “Profetické koincidencie nie sú náhodné!” a pod nimi asi takéto texty:

› Čítaj ďalej

tags , ,

Neslušná rehabilitácia Leni Riefenstahlovej

Sunday, 3 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Lionel Richard

22. augusta 2002 mala Leni Riefenstahlová 100 rokov. Bola to taká udalosť, že ju medzinárodná mediálna komunikácia vytrvalo a s ozvenami vytrubovala z jedného konca sveta na druhý. Vyrovnanie kroku sa orchestrovalo s prvými premietaniami jej posledného vraj veľdiela: Podmorské impresie. Bombardovali nás stereotypnými príležitostnými výrazmi predstavujúcimi nám čerstvú storočnú ako „večne mladé dievča”, „mytickú osobnosť”, „živú legendu”, „báječnú dobrodružku”.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Aachenská cena mieru 2002

Saturday, 2 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

3. septembra 2002 ju dostala Barbara Lee, poslankyňa amerického kongresu za Demokratickú stranu a Bernhard Nolz, nemecký učiteľ zo Siegen.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Krátke správy v ZH 34

Friday, 1 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Nové odpustky

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil novú možnosť získania odpustkov: Na druhú nedeľu po Veľkej noci môžu veriaci získať odpustenie hriechov aj prípadných trestov, ak sa vyspovedajú, pôjdu na prijímanie, budú sa modliť a urobia nejaký dobrý skutok. Sviatok dostáva trvalý názov „Nedeľa božieho zmilovania”. (Nechápem dobre, čo je na tom nové. Prekvapuje ma povinnosť spovede, ktorú som nedávno pre všeobecné prijímanie všetkých prítomných na nedeľnej omši považoval za dávno zrušenú.)

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu