Zošity humanistov č. 38

Deti, ktoré dávia zlo

Monday, 14 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Michael Bitala

V Kongu huckajú fanatické sekty rodičov proti vlastným deťom - tie, čo túto poveru prežijú, sa túlajú po uliciach Kinšasy.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Recenzie – Katolícka cirkev a holokaust

Sunday, 13 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | 1 Komentár

Náprava morálnej škody

Daniel Jonah Goldhagen

Mnohé hriechy ubližujú blížnemu, resp. mu zapríčinia škodu. Treba sa všemožne usilovať o nápravu (napríklad vrátiť ukradnuté veci, očistiť povesť ohovoreného, poskytnúť zadosťučinenie). To vyžaduje prostá spravodlivosť .(Katechismus katolické církve, 1995, Zvon, Praha)

Jadrom problému je kresťanská biblia, presnejšie povedané evanjeliá s ich ohováračským opisom Ježišových súčasníkov a ich komentármi a náznakmi k povahe Židov a osobitne k ich večnému zatrateniu. To je tŕnistý problém pre všetkých katolíkov, ktorí sa angažovane snažia vykántriť zo svojej cirkvi antisemitizmus. Čo sa má stať s tými početnými ohováračskými a nactiutŕhačskými pasážami o Židoch, ktoré sa nachádzajú v knihe, ktorá je základom jednej viery, jedného veľkého náboženstva, knihy, o ktorej sa slávnostne vyhlasuje, že je božského pôvodu?

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Svetový poriadok podľa Johna Maynarda Keynesa

Saturday, 12 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

James K. Galbraith

Na konferencii v Bretton Woods v r. 1944 vznikol Medzinárodný menový fond (MMF), Svetová banka (SB), a dolár bol určený za zlatý štandard s konvertibilitou 35 dolárov za uncu zlata. John Maynard Keynes tam viedol britskú delegáciu. Svetové meno si získal už štvrťstoročia predtým svojou ostrou kritikou Versaillskej mierovej zmluvy z r. 1919, pri ktorej zastupoval britského ministra financií. Svoj nesúhlas s prehnanou výškou reparácií požadovaných od porazeného Nemecka dal najavo tým, že tri dni pred podpísaním mierovej zmluvy podal demisiu; svoje námietky zhrnul v knihe Ekonomické dôsledky mieru. V medzivojnovom období rozvinul svoje novátorské teórie o východisku zo svetovej hospodárskej krízy.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Pochod za bezbožnú Ameriku

Friday, 11 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

redakcia

V novembri minulého roku sa vo Washingtone, D.C., stretlo 2 000 amerických ateistov, humanistov a voľnomyšlienkarov, aby demonštrovali za bezbožnú Ameriku. Zúčastneným organizáciám poskytla demonštrácia dobrú možnosť ukázať svoju súdržnosť a poukázať na svoje práva. Dobrú náladu nemohol pokaziť ani pokrik kresťanov na chodníkoch, ktorí demonštrantov megafónmi varovali, že „ateizmus je cesta do pekla”. Všetky veľké médiá o podujatí referovali a organizátori dúfajú, že podujatie sa stane každoročnou tradíciou. 

Prameň: Diesseits, č. 62, 2003.

tags ,

Pápež k NASA: „Prestaňte s tým!“

Thursday, 10 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Dov Wisebord

Za doslovné znenie výrokov neručíme, lebo náš prameň neudáva svoje pramene, ako je to v serióznej tlači zvykom. Celková atmosféra je však typická a vzbudzuje dôveru (pozn. prekl.)

Vatikánske mesto. - Pápež Ján Pavol II. ohlásil, že je koniec katolíckej cirkevnej politike tolerancie a podporovania vesmírneho prieskumu a výskumu. Vyzval agentúru NASA, aby sa prestala snažiť odhaliť a pochopiť tajomstvá Vesmíru.

› Čítaj ďalej

tags ,

Sexuálny slovník Vatikánu

Wednesday, 9 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

TASR

Talianski homosexuáli ostro vystúpujú proti novému sexuálnemu slovníku Vatikánu

Rím 31. marca (TASR) - Kontroverzný nový vatikánsky slovník sexuálnych pojmov označuje homosexuálne orientovaných ľudí za nenormálnych a krajiny, v ktorých povolili sobáše homosexuálov, sú vraj obývané ľuďmi s “úplne narušenou mysľou”.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Dialóg vedy a viery je bolestivý

Tuesday, 8 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Rastislav Škoda

Na tému „vzťah vedy a viery“ sa možno dočítať všeličo, napr. aj konštatovanie už v nadpise článku, že je „bolestivý“ – pozri Sme, príloha Veda z 13. 2. 2003. Darmo však hľadám v článku vysvetlenie tohto bôľu, iba sa opakuje, že „vzťah teológie a vedy je v súčasnosti neraz bolestivý, napriek tomu túto oblasť čaká veľká budúcnosť“.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Kongres o náboženstve v školstve

Monday, 7 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Christoph Lammers

Večný návrat náboženskej problematiky.

Kongres pre vyšetrovanie dôsledkov náboženstva a ezoteriky na výučbu a vzdelávanie.” 22.05. až 25.05.2003 na Univerzite v Trieri (Nemecko).

› Čítaj ďalej

tags ,

Humanistika ako vysokoškolský odbor

Sunday, 6 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Gerd Eggers

Náčrt budúceho projektu

Potom čo už v roku 1999 našli prvé prvky humanistiky svoje miesto vo vedeckom doplnkovom štúdiu „humanistická mravná výchova“, vznikol v rámci Humanistickej akadémie projekt „Humanistika“.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Zrovnoprávnenie holandskej Univerzity pre humanistiku

Saturday, 5 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Rob Tielmann

sa zakladá na článku 1 holandskej ústavy o rovnoprávnosti náboženstiev a svetonázorov. K odluke cirkvi od štátu došlo v Holandsku po batávskej revolúcii r. 1795, obdobe Francúzskej revolúcie. Cirkvi a svetské organizácie nemajú nárok na štátnu podporu, ale ich služby, prístupné každému bez ohľadu na príslušnosť, možno finančne podporovať; v prvom rade je to školstvo, a to vrátane profesionálnej výuky učiteľov.

› Čítaj ďalej

tags ,

Mŕtvi sa vracajú domov

Friday, 4 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Christian Schüle

Španielsko sa stavia čelom k svojej minulosti. Po prvý raz sa všade po krajine hľadajú zahrabané obete Francovej diktatúry.

A opäť plačú staré ženy a muži nad otvoreným masovým hrobom. V Aranda de Duero sa našiel ďalší, už dvadsiaty štvrtý, práve ho otvárajú. Na alumíniovom rebríku sa hompáľa tranzistorové rádio a tvrdá roková hudba duní v stane, ktorý chráni pred rannou hmlou severného Kastílska. Dvaja antropológovia a jedna archeologička sa pohybujú v otváranom hrobe. Skláňajú sa nad chrbtice a lebky. Prerastajúce korienky prestrihujú jemnými nožničkami. Nožíkmi vyškrabujú obsah kostí. Štetcami oprašujú bedrové kosti. Sfukujú červenastý prach po pečeniach, obličkách, srdciach.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Vizitka politika – Etika viery

Thursday, 3 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Peter Singer

Vo svojej knihe A Charge to Keep (asi Ťarcha, ktorú treba niesť) opisuje George W. Bush svoje rozhodnutie „zveriť svoje srdce Ježišovi Kristovi”.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Stopy v piesku

Wednesday, 2 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Dov Wisebrod

Raz mal jeden človek sen. Snívalo sa mu, že sa prechádzal po pláži s BOHOM. Na nebi sa premietali scény z jeho života. Pri každej scéne boli v piesku stopy dvoch nôh: jeden rad patril jemu, druhý BOHU.

Keď mu prebehla pred očami posledná scéna z jeho života, zahľadel sa človek na stopy v piesku lepšie. Všimol si, že ako pokračovala cesta jeho života, jeden rad stôp bledol, až nakoniec ostal len jeden rad.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Manželia Rosenbergovci – mučeníci alebo hrdinovia?

Tuesday, 1 July 2003 | Zošity humanistov č. 38 | Nekomentované

Schafield Coryell

Pred päťdesiatimi rokmi, 19. júna 1953, boli v USA popravení manželia Rosenbergovci. Ich proces a ich odsúdenie na smrť vyvolali na celom svete veľký rozruch.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu