božia vôľa

Listy redakcii

Tuesday, 1 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Základom etiky nemôže byť povinnosť plniť božiu vôľu.

Keby som bol učiteľ humanistickej etiky, dôrazne by som poukázal na to, že náboženstvo odôvodňuje potrebu správať sa slušne (nielen voči rodičom, starším a spolužiakom, ale aj voči cudzím ľuďom) v prvom rade záväzkom plniť božiu vôľu, a tak si zaslúžiť nielen odpustenie previnení (vrátane akéhosi dedičného hriechu), ale aj (neistú) posmrtnú odmenu. Naproti tomu humanistické etické správanie vyplýva zo skutočne slobodnej vôle človeka, ktorý ho považuje za správne a osožné nielen pre seba, ale pre celú spoločnosť. Nekradne nie preto, lebo to boh zakázal, ale pretože krádež mu je z celej duše odporná. Pre to isté neklame, nešíri klebety a dáva pozor, aby nikomu neublížil, ani nechtiac.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu