Cirkev v núdzi

S mobilnou spovedelnicou k veriacim

Tuesday, 4 May 2004 | Zošity humanistov č. 43 | Nekomentované

Michael Ragg

Organizácia „Cirkev v núdzi//Pomoc kňazom východu” chce nanovo oduševniť veriacich v Nemecku pre spoveď, a to - mobilnou spovednicou. Spovedný „mobil” bude jazdiť pod patronátom biskupa z Eichstättu Dr. Waltera Mixa a bude zadarmo k dispozícii farám a duchovným spoločnostiam. Pri veľkých celoštátnych podujatiach, ako bude napríklad Svetový deň mládeže v Kolíne roku 2005, ale aj bez osobitného podnetu, má dať ľuďom na verejných priestranstvách príležitosť pohovoriť si s kňazom, vyžiadať si dušpastiersku radu a, ak budú chcieť, sviatosťou pokánia budú môcť dať do poriadku svoj vzťah k bohu. Spovedný mobil je vlastne skriňový VW, ktorého vnútro je zariadené na nerušené rozhovory so spovedníkom.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu