učebné plány

Úspešný turecký protest v Berlíne – genocída na Arménoch vypadla z učebných plánov

Friday, 11 March 2005 | Zošity humanistov č. 48 | Nekomentované

Dieter Salzmann

Po písomnej a osobnej intervencii tureckého generálneho konzula bola z učebného plánu pre 9. a 10. triedu v Brandenbursku vyškrtnutá veta, týkajúca sa genocídy arménskeho obyvateľstva tureckou armádou v rokoch 1915/1916.

„Téma genocídy je taká dôležitá, že sa nedá vyjadriť jednou polvetou a jedným príkladom”, vysvetľuje teraz zástupca Ministerstva školstva p. Hainz.

› Čítaj ďalej

tags , , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu