vazalstvo

Vazalstvo – nová stratégia bezpečnosti USA

Friday, 8 November 2002 | Zošity humanistov č. 34 | Nekomentované

Ignacio Ramonet

Impérium nemá spojencov, má len vazalov. Zdá sa, že väčšina štátov Európskej únie zabudla na túto historickú skutočnosť. Pred našimi očami sa principiálne suverénne štáty na nátlak Washingtonu, ktorý ich núti pridaťsa do vojny proti Iraku, nechajú zredukovať do smutného postavenia satelitov.

› Čítaj ďalej

tags , ,

Rubriky

Hľadaj

O Zošitoch humanistov

Všetky preklady sú dielom Rastislava Škodu, ak nie je poznamenané inakšie.

Radi uverejníme originálny článok slovenského autora alebo preklad zaujímavého článku z oblasti humanizmu a preľudnenia.

Staršie čísla Zošitov humanistov, ako aj knihy bývalého vydavateľstva Rastislav Škoda, si možno zakúpiť na stránke humanistického kníhkupectva Váš antikvariát.
Adresa:
Vladislav Marušic – ALTERNATÍVA
Za hradbami 18
902 01 Pezinok
Telefónne číslo: 0903 266 221
E-mail: info@vasantikvariat.sk

Vydáva:
Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava
Telefónne číslo: 0940 346 296
E-mail: rastskoda2@gmail.com

Technická spolupráca: Ján Parada

Archív podľa dátumu